it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Udviklingsprojekt: Digital Transformation - Didaktik og dannelse

Kursus

 

Invitation til fælles udviklingsprojekt: 

Digital transformation af undervisningen: Didaktik og dannelse

Kort overblik 

Målet med projektet er at: 

 • Udarbejde/opkvalificere/udfordre skolens digitale strategi for undervisningen.
 • Gennemarbejde reformens krav til digitalisering samt digital dannelse i forhold til den enkelte skole
 • Demonstrere og videndele om det læringsmæssige potentiale i digitaliseringen af undervisningen

Målgruppe: Repræsentanter for ledelsen samt udvalgte koordinatorer/konsulenter

Indhold: Viden om følgende fokuspunkter i forhold til digital transformation:

 • Didaktik og pædagogik
 • Teknologi 
 • Ledelse

Organisering: Vekselvirkning mellem oplæg, drøftelser, sparring, workshops og faciliteret strategiskrivning.

Hvornår: 

2017: 26. september kl.9.00 - 16.00 og 26. oktober kl.13.00 - 16.00

2018: 11.-12. januar (Internat m. overnatning) og 17. april kl. 9.00 - 12.30 

Samlet pris: kr. 7.500 kr. pr. person. Kr. 2.700 (første del) opkræves i 2017 og kr. 4.800 (anden del) opkræves i 2018.

Tilmelding: Senest 22. august 2017 til mail@itcfyn.dk.

 

 

Dette udviklingsprojekt er tilrettelagt af en planlægningsgruppe bestående af en række ledere fra partnerfællesskabets skoler, og er motiveret af et ønske om at bidrage til og kvalificere den digitale transformation af undervisningen med særlig henblik på didaktik og dannelse. Intentionen med projektet er, at den enkelte skole udvikler/opdaterer/nytænker skolens digitale strategi og bl.a. forholder sig til flg. spørgsmål: Hvilke konsekvenser har det at udgangspunktet for undervisning er radikalt ændret som følge af nye teknologier, fx oversættelsesværktøjer og CAS-værktøjer?Hvilke kriterier har vi for udvælgelse af ny teknologi?Og hvordan kan ledelsen fungere som kulturelle forandringsagenter i processen med at udvikle undervisernes mindset i retning af et eksponentielt mindset?

Projektet tilbyder således en ramme for og et inspirerende fællesskab i forhold til at udvikle, vedligeholde og implementere en digital strategi i en dynamisk og foranderlig tid,  samt en gennemarbejdning af reformens krav om digitale kompetencer og dannelse.

Fokus vil være på følgende tre skæringspunkter:

 1. 1.     DIDAKTIK OG PÆDAGOGIK:
 • Vise og dele forskellige eksempler på teknologiens læringspotentiale 
 • Elevperspektivet. Hvad er det vi efterspørger, at de lærer i alle fag?
 • Hvorfor computational thinking i alle fag? Best/next practice med informatik? 
 • Formativ evaluering af og for proceslæring 
 • Digital adfærd blandt elever og kommunikation med dem
 • Digital dannelse og kompetencer. Hvad er forskellen og hvordan arbejder vi med begge?
 1. 2.    TEKNOLOGI
 • At kunne udvælge og være i en proces i forhold til den skiftende udvikling.  
 • Hvor mange platforme skal eleverne arbejde på?
 • Sammenhæng ml. ledelse, lærere og elevers brug af platforme til kommunikation 
 • At skabe erkendelse af, gennem hele systemet, at teknologierne ændrer sig løbende med fx abonnementer frem for licenser til programversioner m.m.
 1. 3.    LEDELSE:
 • Hvor og hvordan kan ledelsen gå forrest og forandre kulturen og undervisernes mindset?  
 • Hvordan får man påvirket/inspireret lærere til at blive tilstrækkeligt opmærksomme på, at de skal inddrage eleverne bl.a. ved hjælp af teknologi 
 • Hvordan får vi overblik over lærernes kompetencer? 

 

Introduktion til projektets møderække:

NB: Der er tale om et foreløbigt program, der vil blive detaljeret primo august.

Organisering og opbygning af møderne er baseret på en blanding af keynotes af eksterne og interne

oplægsholderne, øvelser, drøftelser, sparring, faciliteret strategiskrivning og workshops.

Kursusmateriale i form af e-bøger, videoer og artikler om digital transformation, vil blive udleveret til

deltagerne forud for projektstart. 

Tema 1: Didaktik og pædagogik - fremtidens elevkompetencer

Den 26.9 kl. 9.00-16.00 Nyborg Gymnasium

MÅL OG INDHOLD:

 • Orientering fra projektets planlægningsgruppe:
  • Motivering af projektet
  • Oversigt over faserne i arbejdet med strategien. Hvad er en god, foranderlig digital strategi?
  • Overblik over, hvordan projektet understøtter arbejdet med reformen.  
 • Fælles oplæg:
  • Ø Fremtidens elevkompetencer og nye læringskoncepter v/ Helle Rootzen, professor i læringsteknologi ved DTU
  • Ø Disruption og forandringsledelse af uddannelsessektoren v/Tune Hein, ledelsesrådgiver
  • Ø Status på digital dannelse, og hvordan det kan bruges produktivt i forhold til læring. v/Nina Bonderup Dohn, SDU

 Workshops/talks om læringsteknologiens potentialer.  Præsentation og drøftelser af  konkrete eksempler på – både nuværende og fremtidige  -  digitalt baseret læringsformer.

 

 

Tema 2: Ny teknologi: Valg og sammenhæng

Den 26.10 kl. 13.00-16, Sct. Knuds Gymnasium

MÅL OG INDHOLD:

 • Kvalificere skolernes valg af ny teknologi
 • Skabe sammenhæng mellem ledelse, lærere og elevers brug af platforme. 
 • Viden om:
  • Tendenser inden for teknologiernes løbende forandringer.  
  • Den seneste udvikling inden for læringsplatforme med særlig henblik på brugerinddragelse
  • Case historier fra andre skoler: Sådan kommunikerer vi og samarbejder på vores læringsplatform. 

 

  

Tema 3: Ledelsen – kulturbærende forandringsagenter

Internat 11.-12. 1. 2018, Park Hotel Middelfart

MÅL OG INDHOLD:

 • Fælles oplæg:
  • Om at udvikle og navigere en digital strategi i en foranderlig tidsalder. Skolen som en troværdig partner på de sociale medier. v/ Benjamin Elberth, DigitalTaktik
  • Digital ledelse og udvikling af mindsets. Hvordan får man forandret kulturen på skolen i retning af et eksponentielt mindset hos lærere og elever?  Hvordan får vi overblik over lærernes kompetencer og opkvalificerer dem løbende?  v/ ved rektor Lars Blume, Odder Gymnasium
 • Facilitering af skolernes strategiarbejde. Der vil være indlagte skrivepauser for den enkelte skole med mulighed for sparring.

 

 

Afslutning, konsolidering og perspektivering af skolernes strategier

Den 17/4 kl. 9.00-13.00

MÅL OG INDHOLD:

 • Præsentation og formidling af de færdige strategier kombineret med sparring på dem. Inspiration fra de øvrige skolers arbejde. 
 • Den fremtidige konsolidering af indsatsområderne
 • Viden om kritiske faktorer i forhold til den fremtidige operationalisering af strategierne

                               

 
dato for event

Dato og tid

Fra: 25. september 2017 kl. 00.00

Til: 17. april 2018 kl. 00.00

lokation for event

Lokation


Nyborg Gymnasium

mailadresse tilmelding

Tilmelding

Tilmelding til mail@itcfyn.dk senest den 22.august