it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Lokal it-support

Skolerne er tildelt en eller flere ”faste” teknikere efter en forud fastlagt supportplan. Planen kan afviges i forhold til de lokale behov og i forhold til supportbehovet i servicefællesskabet som helhed.

Supportplanen revideres løbende, og den aktuelle udgave er tilgængelig her supportplan

Alle aktører på skolerne: Ledelsen, teknisk og administrativt personale, undervisere og elever supporteres.

Nogle skoler har udover IT-Center Fyn support også egen it-support. Samspillet mellem disse enheder aftales individuelt

   Se Kommunikation vedrørende support

        Find din lokale IT-supporter