it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Systemfrysningsperiode

Opdateret den 17. juni 2016

IT-Center Fyn har en del planlagte opdateringer på servere, netværk, server-applikationer m.v.

Disse opgaver er nødvendige for at sikre en stabil drift, og de vil foregå så vidt muligt i weekenden, så det berør så få personer som muligt.

Såfremt der er lokale forhold, der skal tages hensyn til, skal dette meddeles IT-Center Fyn mindst to dage før.

Der kan forekomme ekstra systemarbejde, som, under driftsinformationer, vil blive udmeldt særskilt.

 

Systemfrysningsperioder i 2016/17 er: uge 20-25 + 31-34 + 49-51 samt uge 2-3 i 2017.

I de nævnte perioder vil der ikke blive afholdt fælles personalemøder i IT-Center Fyn. 

Systemfrysningsperiode:

I systemfrysningsperioden vil systemer, som IT-Center Fyn har driftansvaret for, ikke blive udsat for opgraderinger eller nogen form for ændringer, som kan have risiko for at påvirke driften. Nye systemer, som IT-Center Fyn skønner, kan påvirke den daglige drift, vil ligeledes ikke blive implementeret. 
Udvalgte systemer, som kun berør en enkelt skole, eller ikke kan have indflydelse på den daglige drift i den pågældende periode, vil være mulige at opgradere eller lignende. Det vil i så fald ske i tæt samarbejde med den eller de berørte skoler.
Systemer, som anvendes af alle, f.eks. UMS, Active Directory, Wireless, firewall, MS-SQL databasesystemer, print samt Exchange server, er centrale systemer, som alle er omfattet af systemfrysningen.  

I systemfrysningsperioden udfører den lokale tekniker på skolen stadig, som normalt, opgaver, som er relaterede til brugersupport.

 

Såfremt det helt ekstraordinært vil være nødvendigt at servicere netværket eller et centralt system inden for systemfrysningsperioden vil dette blive udmeldt særskilt i god tid og udført efter kl. 16.00