it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Kunstig Intelligens

itcfyn.dk, 8. november 2016

Forstå kunstig intelligens på fire minutter:
En helt igennem fantastisk video med Bolander, hvor han gennemgår og forklarer kunstig intelligens fra den første definition og frem til i dag. Han kommer bl.a. ind på de grundlæggende forskelle i menneskets og computerens respektive styrker og svagheder og hvordan disse kan anvendes til at løse komplekse problemer. Hvorfor ældre metoder til kunstig intelligens ikke længere klassificeres som kuntig intelligens og hvad der i stedet betegnes som værende så.

https://universe.ida.dk/artikel/video-forstaa-kunstig-intelligens-paa-fire-minutter-35043/

 

Ville du købe en bil, der var programmeret til at slå føreren ihjel?:
En meget spændende og yderst relevant artikel der omhandler selvkørendebiler og de etiske overvejelser og programmeringsmæssige udfordringer forbundet hermed.

https://universe.ida.dk/artikel/selvkoerende-biler-og-etik-ville-du-koebe-en-bil-der-var-programmeret-til-at-slaa-foereren-ihjel-34989/

 

Techgiganter går sammen i kunstig intelligens-alliance:
Artiklen fortæller kort om hvordan Microsoft, Facebook, IBM, Amazon og Google er gået sammen i en ny nonprofit-organisation, for sammen at arbejde hen imod at give den almene befolkning en bedre forståelse for hvad AI er og dets potentialer.

https://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/techgiganter-gaar-sammen-i-kunstig-intelligens-alliance