it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Update nr. 4/17 fra IT-Center Fyns Netværk for Pædagogisk IT

itcfyn.dk, 22. januar 2017

Kære faglige it-vejledere/ressourcepersoner

 

Godt nytår! Vi minder om og håber at I kunne have lyst og tid til at deltage i nogle af følgende it-pædagogiske arrangementer i foråret:

 

  • Google-netværket har sit første møde den 17.1. kl. 11.30-14.30 på Odense Katedralskole. Udover at vi får besøg af Jesper Knoop-Henriksen, Education adoption manager, Google Nordics, der skal fortælle om visioner og den seneste udvikling, skal vi også stille skarpt på udfordringerne med organisering af elevernes drev og notetagning i Google. Se hele dagsordenen her. Du kan godt nå at melde dig til

 

  • Godt i gang med Office 365. På dette seminar den 28.2 er der om formiddagen oplæg fra ledere og koordinatorer om deres skoles brug af O365. Hør fx om hvordan de på Tornbjerg Gymnasium bruger OneNote til intern kommunikation, hvordan de bruger og har opsat O365 uden skal på Nyborg Gymnasium og Svendborg Gymnasiums arbejde med den pædagogiske implementering. Efter frokost er der workshops om bl.a. Microsoft Classroom, OneNote og Klassenotesbogen, Mix, Forms og Sway. NB: Målet med disse workshops er at de skal fokusere på elevernes brug af programmerne. Se hele programmet her

 

  • ITC Fyns it-pædagogiske læringsnetværk. Mødet den 30. marts kl. 11-15 har denne gang et tema om grundforløb. Vi anlægger en it-vinkel og vil bl.a. undersøge hvordan grundforløb kan struktureres i forhold til en given læringsplatform?. Elektronisk videndeling blandt kolleger er også på dagsordenen. Mere info følger men reserver allerede nu datoen.

 

I øvrigt:

Kontakt os hvis I på jeres skole er interesserede i workshops eller webinarer om it-pædagogiske emner. Det kan enten være i jeres faggruppe eller i andet regi på skolen. Skriv/ring også hvis du har spørgsmål til brugen af it-pædagogik i undervisningen generelt. Vores erfarne netværkskoordinatorer fra faggrupperne og jeg vil rigtig gerne sparre med jer! Et eksempel på et aktuelt emne kunne være formativ evaluering. I så sikkert debatten i medierne, fx Politiken, i denne uge om  betydningen af feed-back for særligt svage elever. I den forbindelse vil jeg lige gøre opmærksom på en relevant artikel af lektor på Svendborg Gymnasium, Peter Teglhøj i vores afsluttende antologi om Flipped Learning, hvor han netop beskriver fremgangsmåder og fordele ved videobaseret feed-back og elevernes reaktioner på den. Peters artikel hedder Flipped Learning i et synlig læringsperspektiv og kan ses i denne online version af antologien p 121

 

Se det seneste nyhedsbrev fra IT-Center Fyn her med interessante indlæg fra netværkskoordinatorerne om brugen af Sway som interaktivt læremiddel.

 

Jeg glæder mig til at snakke digitalisering af undervisning med fokus på eleverne med jer i 17!

 

Mange hilsner, Anne Mette