it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Afsluttende konference i Projekt Flipped Learning

Arrangement

Flipped Learning - nye veje til elevaktivering 

Målet med konferencen er at dele erfaringer og resultater fra IT-Center Fyns udviklingsprojekt, hvor ca. 100 undervisere fra STX og SOSU igennem to år har eksperimenteret med Flipped Learning i et elevperspektiv.

 

Program:

Kl. 10.00-11.00: Flipped Learning i fagene – Hvorfor og hvornår skal man flippe sine fag? Oplæg fra projektets undervisere. 

Kl. 11.00-12.00: Flipped Learning i et elevperspektiv. Elevernes udbytte og vurdering. Oplæg fra projektets tilknyttede forskere. 

Kl. 12.00-12.45: Frokost

Kl. 12.45: 15.30:Videndelingsbazar: Projektets ti skoler har deres egen stand, hvor de præsenterer og går i dialog om deres erfaringer fra undervisningen. 

Hør f.eks. om Flipped Learning og nye former for:

  • rettestrategier
  • faglig læsning
  • lektielæsning
  • differentiering – også multimodalt
  • elevernes formidling af fagligt stof
  • dataopsamling

15.30-16.00: Flipped Learning i et organisatorisk perspektiv. Oplæg ved Martin Ingemann, vicerektor, Fredericia Gymnasium.

Flipped Learning vil blive relateret til henholdsvis kvalitets- og – effektiviseringsdagsorden i skolesystemet. Endvidere er fokus i særlig grad på strategier til implementering og forankring af Flipped Learning på en skole.

Praktiske oplysninger

Tid: Tirsdag den 3. maj 2016 kl. 10.00 – 16.00 
Sted: HF & VUC Fyn, Multisalen, Kottesgade 6-8, 5000 Odense C

Målgruppe: IT-Center Fyns partnerskoler og skoler i Region Syddanmarks uddannelsesaftale

Pris og tilmelding: Selve konferencen er gratis, men der vil der blive opkrævet betaling for forplejning. Tilmelding senest den 19. april til it-pædagogisk konsulent ved IT-Center Fyn, Anne Mette Lundstrøm anlu@itcfyn.dk

 

I skoleåret 16-17 udbyder IT-Center Fyn skolebaserede kurser om Flipped Learning. Kursusbeskrivelse udsendes inden påske.  

dato for event

Dato og tid

Fra: 03. maj 2016 kl. 10.00

Til: 03. maj 2016 kl. 16.00

lokation for event

Lokation

HF&VUC Fyn
Multisalen, Kottesgade 6-8, Odense C.

mailadresse tilmelding

Tilmelding

Har du spørgsmål til projektet eller konferencen, eller ønsker du at tilmelde sig konferencen, er du velkommen til at skrive til Anne Mette Lundstrøm, it-pædagogisk konsulent, IT-Center Fyn.

Tilmelding til konferencen sendes til Julie Sørensen, it-pædagogisk studentermedhjælp, IT-Center Fyn.