it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Computational Thinking-netværk

Arrangement

Målet med netværket er at deltagerne:

 • Indgår i et hybridt praksisfællesskab, der udvikler og deler konkrete undervisningsaktiviteter/mønstre, som integrerer computational thinking.

 

 • Via typiske computational thinking-arbejdsprocesser som eksperimenter og konstruktion, tilegner sig:
 • viden om computational thinking i en didaktisk kontekst baseret på design thinking
 • kompetencer i at kunne anvende udvalgte digitale teknologier

 

Målgruppe: Alle undervisere med lyst til at eksperimentere og skabe med digitale teknologier og undersøge det didaktiske potentiale i Computational Thinking.

Det er ikke nødvendigt med særlige tekniske forudsætninger.

 

Instruktører:

Rikke Toft Nørgård, lektor i læringsdesign og teknologi, AAU

Martin Liliendahl, Interaktionsdesigner og tilknyttet Nyborg Gymnasiums Makerspace.

Rikke og Martin vil løbende holde oplæg og workshops og giver feedback på deltagernes undervisningsaktiviteter i forbindelse med hver mødegang.

 

Organisering: Netværket er organiseret over fire halve mødedage ud fra Double Diamond-modellen (indsat nederst). Der er fastlagt et udkomme for hver mødegang, med henblik på at sikre at deltagerne når i mål med at udvikle og beskrive konkrete C.T-baserede aktiviteter/mønstre i undervisningen

 

Overordnet program:

 1. mødegang: DISCOVER
  D. 9. januar kl. 11.00-15.30 i KEA´s Makerspace, Guldbergsgade, 29N

  Mål, indhold og udkomme:

 • Viden om og opbygning af fælles vokabular om computational thinking og design thinking som didaktisk princip.
 • Præsentation og drøftelse af konkrete eksempler på CT i undervisningen
 • Åbning af Toolbox: Præsentation af og afprøvning af:
 • Kodning, brugerfladedesign og spiludvikling (didaktisk anvendelse: spil, quiz, digital fortælling)
 • Robotteknologi (didaktisk anvendelse: fx en skulptur, et værk, en interaktiv læringsinstallation eller en simulering)
 • Udkomme: Hver deltager har en CT-baseret idé eller vision for en undervisningsaktivitet.
 1. Mødegang: DEFINE
  Den 1. februar kl. 11.00-15.30 i KEA´s Makerspace, Guldbergsgade 29N

     Mål, indhold og udkomme: 

 • Deltagerne definerer, motiverer og skitserer den valgte undervisningsaktivitet.
 • Dybere ned i netværkets toolbox. Hvad skal jeg, og mine elever, kunne med de valgte teknologier? Hands on session, hvor vi sætter strøm på din undervisningsaktivitet.

    Udkomme: En færdig beskrivelse af undervisningsaktiviteten og tilknytning til læringsmål.

 1. Mødegang: DEVELOP
  Den 26.februar Kl. 10.00-14.00, ARKEN, Museum for moderne kunst, Ishøj

    Mål, indhold og udkomme: 

 • Oplæg ved Katrine Pedersen, leder af undervisningsafdelingen om kunst og kodning
 • Sparring på og produktion af undervisningsmateriale - vi har værksted med
 • Udkomme: Færdig undervisningsaktivitet, der skal afprøves inden næste mødegang.
 1. Mødegang: DELIVER
  Den 8.marts kl. 11.00-15.30 V.U.F

    Mål og indhold: 

 • Tilbagemelding på test med eleverne.
 • Justering og færdiggørelse af undervisningsdesign
 • Præsentation af projekter for hinanden og feedback fra Rikke Toft Nørgaard og Martin Liliendal.
dato for event

Dato og tid

Fra: 09. januar 2019 kl. 11.00

Til: 08. marts 2019 kl. 15.30

lokation for event

Lokation

KEA´s Makerspace, Guldbergsgade, 29N

mailadresse tilmelding

Tilmelding

kontakt: mail@itcfyn.dk