it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Computational Thinking-netværk

Arrangement

                                                      

Computational Thinking-netværk

 

Uddybende beskrivelse og overordnet program

Målet med netværket er at deltagerne:

 • Indgår i et hybridt praksisfællesskab, der udvikler og deler konkrete undervisningsaktiviteter/mønstre, som integrerer computational thinking.

 

 • Via typiske computational thinking-arbejdsprocesser som eksperimenter og konstruktion, tilegner sig:
 • viden om computational thinking i en didaktisk kontekst
 • kompetencer i at kunne anvende udvalgte digitale teknologier

 

Faglige ressourcer: Rikke Toft Nørgård, lektor i læringsdesign og teknologi, AAU og Martin Liliendahl, Computer Clubhouse, Nyborg Gymnasium. Rikke og Martin vil løbende holde oplæg, workshops og give feedback på deltagernes undervisningsaktiviteter.

Organisering: Netværket er organiseret over fire halve mødedage ud fra Double Diamond-modellen (indsat nederst). Der er fastlagt et udkomme for hver mødegang, og imellem hver mødegang giver Rikke og Martin feedback på deltagernes produktion.

Tilmelding: Senest den 5. april.2018 til it-pædagogisk konsulent Anne Mette Lundstrøm, anlu@itcfyn.dk.

Overordnet program:

1.mødegang d. 12.april. kl. 12-16                DISCOVER
Sted: Nyborg Gymnasiums Makerspace

Mål, indhold og udkomme:

 • Viden om og opbygning af fælles vokabular om computational thinking og design thinking som didaktisk princip.
 • Præsentation og drøftelse af konkrete eksempler på CT i undervisningen
 • Toolbox: Præsentation af og afprøvning af:
 • Kodning, brugerfladedesign og spiludvikling (didaktisk anvendelse: spil, quiz, digital fortælling)
 • Robotteknologi (didaktisk anvendelse: fx en skulptur, et værk, en interaktiv læringsinstallation eller en simulering)
 • Udkomme: Hver deltager har en CT-baseret idé eller vision for en undervisningsaktivitet.

 

 1. Mødegang d. 18.maj kl. 9-13 DEFINE
  Sted: Nyborg Gymnasiums Makerspace

Mål, indhold og udkomme:  

 • Deltagerne definerer, motiverer og skitserer den valgte undervisningsaktivitet.
 • Dybere ned i netværkets toolbox. Hvad skal jeg, og mine elever, kunne med de valgte teknologier? Hands on session, hvor vi sætter strøm på din undervisningsaktivitet.
 • Udkomme: En færdig beskrivelse af undervisningsaktiviteten og tilknytning til læringsmål.

 

 1. Mødegang d. 13. september kl. 10-14 DEVELOP
  Sted: ARKEN, Museum for moderne kunst, Ishøj

Mål, indhold og udkomme: 

 • Oplæg ved Katrine Pedersen, leder af undervisningsafdelingen om kunst og kodning
 • Sparring på og produktion af undervisningsmateriale - vi har værksted med
 • Udkomme: Færdig undervisningsaktivitet, der skal afprøves inden næste mødegang.
 1. Mødegang d. 24.10 kl. 10-16 DELIVER
  Sted: Nyborg Gymnasiums Makerspace

Mål og indhold: 

 • Tilbagemelding på test med eleverne.
 • Justering og færdiggørelse af undervisningsdesign
 • Præsentation af projekter for hinanden og feedback fra Rikke Toft Nørgaard.

NB: Det er muligt, men ikke obligatorisk at deltage i en fælles studietur til konferencen Fablearn.eu i Trondhejm den 18. juni. Info følger 1. mødegang.

 

 

dato for event

Dato og tid

Fra: 12. april 2018 kl. 00.00

Til: 24. oktober 2018 kl. 00.00

lokation for event

Lokation

Nyborg Gymnasium

mailadresse tilmelding

Tilmelding

Tilmelding: mail@itcfyn.dk senest 5. april