it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Didaktisering af Office 365

Kursus

KURSUSOVERBLIK

Mål og indhold: At deltagerne tilegner sig viden om det didaktiske potentiale i O365 som LMS samt kompetencer og grundlæggende O365 færdigheder, herunder online brug af Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Excel Analyse og klassenotesbogen i en didaktisk kontekst.

Målgruppe: Pædagogisk personale på STX, VUC, HF, SOSU 

Kursusopbygning og organisering: Modulopbygning i form af en progressionsmodel over tre halve dage på egen skole, hvor lærerne selv vælger sig ind på de kursusdage, der matcher deres behov og niveau. Dagene er opbygget med korte inspirationsoplæg efterfulgt af hands on på egen computer. Der tillknyttes to instruktører fra IT-Center Fyn (MAC og PC) til et hold på ca. 20-25 lærere.

Motivering: Efter forårets EdCamp for de faglige it-vejledere/ressourcepersoner om det didaktiske potentiale i LMS, er der ingen tvivl om behovet for, at det pædagogiske personale tilegner sig:

  • grundlæggende viden om Office 365 og det didaktiske potentiale
  • individuelt tilpassede kurser, da der er meget stor forskel på hvor såvel skoler som de enkelte undervisere er i brugen af O365 som LMS.

Vi har derfor udviklet og sammensat et fleksibelt kursustilbud i form af vores modulopbyggede progressionsmodel, som netop adresserer ovenstående udfordring, med henblik på at understøtte den enkelte skole i at optimere det didaktiske potentiale i Office 365 som LMS.

Mål og indhold: Kursets tre halve dage sammensættes af moduler udvalgt af den enkelte skole. Det specifikke ved dette kursus er, at dagene er tilrettelagt med stigende sværhedsgrad, så den enkelte lærer kan vurdere hvilke dage, der matcher vedkommendes behov og igen stå af kurset, når eller hvis det bliver for avanceret. Således skal alle lærere ikke nødvendigvis deltage i alle tre kursusdage.

Eksempler på moduler
a) Basal introduktion til O365: upload af filer, synkronisering, apps og indstillinger
b) OneDrive, herunder fællesskrivning online via browser eller program i Word, Excel, PowerPoint og OneNote. Organisering i mapper
c) Mapper og rettigheder ved deling af mapper, dokumenter og andre filer.
d) Brug af Excel-undersøgelse til online spørgeskema
e) Klassenotesbogen, oprettelse og anvendelse som elevens læringsportefølje
f) Videre med didaktiseringen af Officepakken Online og fællesskrivning
g) OfficeMix (f.eks. med fokus på flipped learning, elevpræsentationer eller indsamling af elevdata)
h) Sway (f.eks. med fokus på kollaborative forløb og elevpræsentationer)
i) Videre med klassenotesbogen til videndeling med fokus på overblik, elevaktivitet og relevante add ins til undervisningen
j) Oprettelse af SharePoint sites til organisering af undervisningen
k) Klassenotesbogen, rettighedsstyring
l) Elektroniske tavler
m) De bedste apps til læring i Office 365. Kriterier for udvælgelse
n) Mærker og metadatering. Delve som videncockpit

Da O365 er under stadig udvikling, vil listen blive justeret løbende.

Kursusopbygning og organisering:
Som udgangspunkt er kurset opbygget som tre halve kursusdage på hver 3,5 time med to kursusinstruktører. Til en enkelt kursusdag vil to til tre moduler være passende alt efter indholdet i modulet. Hvis skolen har særlige ønsker eller behov, kan der tilføjes flere kursusdage. Kursusdagene afvikles i tidsrummet fra kl. 12.00-15.00 på egen skole, og de er opbygget som vist i følgende eksempel. Udgangspunktet er det didaktiske tema eller problem, der fokuseres på, efterfulgt af hands on-aktiviteter så deltagerne kan blive fortrolige med værktøjerne.

NB: Den enkelte skoles kursusprogram vil blive skræddersyet til skolens specifikke udgangspunkt og behov. Detailplanlægningen foregår i et samarbejde mellem IT-Center Fyn og skolen. De enkelte kursusdage vil blive udspecificeret med hensyn til mål og indhold, så den enkelte deltager kan vælge hvilke kursusdage, der er relevante for vedkommende.

 

dato for event

Dato og tid

Fra: 01. september 2016 kl. 00.00

Til: 30. september 2017 kl. 00.00

lokation for event

Lokation

Kurset afvikles lokalt på egen skole

mailadresse tilmelding

Tilmelding

Rekvirering af kursus: Kurset kan afvikles i perioden september 2016-maj 2017. Vi anbefaler,
at en skoles kursusforløb strækker sig over max to måneder. Hvis I er interesserede i et kursus, bedes I inden 15. juni tage kontakt til it-pædagogisk konsulent Anne Mette Lundstrøm,
anlu@itcfyn.dk, for fastlæggelse af datoer for afvikling af forløbets tre kursusdage.