it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Efterårets møde i P.I.T. Eksperimentarium for pædagogisk it (tidligere faglig it-vejledernetværk)

Arrangement

Lærere og elevers brug af digitale ressourcer i undervisningen.

Styr på rettigheder samt inspiration og tips til korrekt og tidssvarende brug af online ressourcer

10.00-10.15: Velkomst og introduktion til mødets didaktiske perspektiver og mål.

10.15-10.30: Hvorfor er det vigtigt at forholde sig til GDPR i brugen af online, digitale ressourcer? Oplæg ved Anne Schultz, DPO, IT-Center Fyn.

10.30-11.00: Digitale ressourcer/hjælpemidler til prøverne. Kort oplæg og spørgsmål v/ Rune Kjærsgaard Jørgensen, STUK, Ministeriet

11.00-11.20: Brugen af online digitale ressourcer i faggrupperne. Netværkskoordinatorerne faciliterer faggruppesessions med udgangspunkt i oplægget fra ministeriet og inspirerer til brugen af nye digitale ressourcer.

11.20-11.30: Opsamlende dialog med ministeriet.

11.30-12.10:Frokost

12.10- 14.00: Update på skolernes læringsplatforme. Afvikles i to spor: Google og Office 365, hvor der vil være særligt fokus på Microsoft Teams. Århus Katedralskole har implementeret Teams som læringsplatform og uddannelsesleder Britta Larsen og underviser Hans Damm-Jacobsen fra skolen fortæller om deres design og didaktisering af Teams.

14.00-14.15: Kaffepause

14.15-15.00: Hackschooling. Vi taler meget om lærernes brug af digitale ressourcer, men hvilke veje går eleverne? Ditte Karla Lott Lauridsen, cand.soc. i uddannelsesvidenskab udfolder begrebet Hackschooling og præsenterer forskellige elevers uformelle, anderledes online læringsveje

15.00-15.20: Input fra forskellige faglige it-vejledere om deres brug af digitale ressourcer.

 

15.20-15.30: Opsamling og afslutning

dato for event

Dato og tid

Fra: 22. november 2018 kl. 10.00

Til: 22. november 2018 kl. 15.30

lokation for event

Lokation

Odense Katedralskole, Jernbanegade 34, 5000

mailadresse tilmelding

Tilmelding

mail@itcfyn.dk senest den 19.11 2018