it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Faglig it-vejleder/it-pædagogisk opkvalificeringskursus

Kursus

Positive erfaringer fra 1. kursusrække i 2014

I 2014 deltog 45 gymnasielærere i kurset og fik et fagligt- og didaktisk it-kompetenceløft med henblik på at indtræde i rollen som faglige it-vejledere. Kursuskoncept og indhold blev evalueret positivt af deltagerne og på baggrund af efterspørgsel fra partnerskolerne har IT-Center Fyns styregruppe for Pædagogisk IT besluttet at kursusrækken atter skal udbydes.

 

Vi vil i endnu højere grad end tidligere sætte fokus på vejledning og videndelingsaspektet, idet specielt sidstnævnte er vigtigt for en velfungerende faggruppe efter den seneste gymnasiereform uanset om man er faglig it-vejleder eller ej.

Workshops vil primært blive drevet at erfarne faglige it-vejledere, så der er mulighed for at få viden om alle aspekter af jobfunktionen.
Vi vil herudover i større omfang prøve at tage højde for den store forskel, der kan være på deltagernes forudsætninger og således inddrage et Flipped Learning-aspekt i kurserne i et forsøg på at tage højde for forskellene og give udfordringer til de alle deltagere.

Kursusopgaven vil således afspejle dette i form af differentierede opgaveformuleringer, som den enkelte deltager vælger allerede til den første kursusgang så kursets målsætning for den enkelte står tydeligt frem.

 

Målgruppe

Kursusrækken henvender sig til undervisere, der har lyst til at varetage en funktion som faglig it-vejleder på skolen. Men undervisere, der efterspørger en generel it-pædagogisk kompetenceudvikling inden for de udbudte fag, uden efterfølgende decideret at fungere som vejleder, er i lige så høj grad en del af målgruppen. Det forudsættes at deltageren er i besiddelse af grundlæggende it-kompetencer.

 

De fire kursusdage vil indeholde følgende indholdsområder: 

1. Kursusgang: 1/9: Fagenes udfordringer i en digital fremtid med dannelse 3.0 som overordnet mål

2. Kursusgang: 7/10: IT og innovation i fagene

3. Kursusgang: 5/11: Digitale læremidler-nye funktioner og producenter

4. Kursusgang: 8/12: Nytænk undervisningens struktur og organisering med Flipped Learning

dato for event

Dato og tid

Fra: 01. september 2015 kl. 09.30

Til: 08. december 2015 kl. 00.00

lokation for event

Lokation

Odense Katedralskole
Jernbanegade 34, 5000 Odense C

mailadresse tilmelding

Tilmelding

Tilmelding til it-pædagogisk konsulent Anne Mette Lundstrøm anlu@itcfyn.dk senest den 15/5.