it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Faglig it-vejledernetværket: torsdag den 12. marts

Arrangement

Invitation til forårets møde i faglig it-vejledernetværket

 

Målgruppe: alle undervisere, der varetager it-pædagogiske vejledningsfunktioner for kolleger

 

Tema: Elevens computer som faglig ressource

 

Indhold:

1) Præsentation af vejledernetværkets nye faggruppe-koordinatorer:

  • Sidsel Nonnemann, Midtfyns Gymnasium: Matematik
  • Lasse Baasch Engedal, Tornbjerg Gymnasium: Naturvidenskabelige fag
  • Marie-Louise Bach, Nyborg Gymnasium: Samfundsfag og historie
  • Martin Krag Rasmussen, Kolding Gymnasium: Dansk og sprogfag

 

2) Fælles oplæg for alle faggrupper:

Kom i øjenhøjde med dine elevers brug af internettet!

Jacob Brøndum, Center for Digital Dannelse, digitaldannelse.org, holder oplæg med indlagte diskussioner om elevers brug af nettet –hvor er de henne lige nu, hvor er de på vej hen og hvordan kan man som lærer anlægge et digitalt dannelsesperspektiv på deres færden på nettet?

 

3) Videndeling, drøftelser og hands-on i faggrupper om flg. emner:

  • Den fagligt relevante/kvalificerede søgning
  • Faglige ressourcer på internet - gratis ressourcer, OER (open educational ressources)
  • Elevernes digitale værktøjskasse
  • Er det muligt at opstille en progressionsplan for elevernes digitale kompetenceudvikling?

 

4) Fælles afslutning.

  • Hvordan kommer vi videre med temaet ude på skolerne?
  • Orientering om fælles studietur til SETT for de faglige it-vejledere. Se endelig invitation i netværkets Yammergruppe eller på hjemmesiden under kurser og arrangementer.
dato for event

Dato og tid

Fra: 12. marts 2015 kl. 11.00

Til: 12. marts 2015 kl. 15.00

lokation for event

Lokation

Tornbjerg Gymnasium,
Skærmhatten 15, 5220 Odense

mailadresse tilmelding

Tilmelding

Tilmelding til netværksmødet sendes til it-pædagogisk konsulent, IT-Center Fyn, Anne Mette Lundstrøm,anlu@itcfyn.dk senest den 6/3.