it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Faglig it-vejledernetværksmøde

Arrangement

EdCamp om pædagogisk potentiale i skolernes Learning Management systemer. 

For at få deltagernes viden i spil har vi valgt EdCamp som format, da det i sin essens netop er brugergenererende. Et normalt kursus er typisk arrangeret så arrangøren bestemmer indholdet, der mere eller mindre rammer målgruppen. Men mange gange bliver de bedste ideer og løsninger skabt i samtale om et emne. Vi vender derfor det hele på hovedet og skaber rammerne for samtalerne, men lader jer deltagere bestemme hvad der er allervigtigst! Alle kan vise deres gode ideer, alle kan bidrage med ny viden og alle kan få deres tanker og uprøvede ideer udviklet i en gruppe af interesserede undervisere. 

På campen deltager også ressourcepersoner fra Google, Wizkids, Microsoft og fra IT-Center deltager teknisk chef Kent Hansen og systemkonsulent Jeppe Ernst.


Program:
Kl. 11:00-11.15: Velkomst og introduktion v/ Anne Mette Lundstrøm
Kl. 11:15-11.30: Valg af camp (3 spor) og emner. Deltagerne skriver op hvilke emner de er interesserede i at diskutere i forhold til de tre camps og markerer hvad de vil diskutere i første runde. v/ Peter Olsen

1. Camp Google. Forslag til emner 
2. Camp O365. Forslag til emner 
3. Camp Moodle. Forslag til emner 

Kl. 11:30-12:00: Frokost – med mulighed for at tilføje flere emner til de forskellige camps.
Dernæst afvikles tre runder af camps så alle har mulighed for at bidrage til og høre om forskellige camps. NB: Hver runde indledes med at deltagerne markerer hvad de ønsker at diskutere ved at sætte en streg ved det pågældende emne.
Kl. 12:00-12:45: Første runde camps

kl. 12.45-12.50: Deltagerne markerer hvilke emner de vil diskutere i anden runde
Kl. 12:45-13:30: Anden runde camps
Kl. 13:30-13:45: Kaffe, kage og frugt. Deltagerne markerer hvilke emner de vil diskutere i tredje runde
Kl. 13:45-14.25: Tredje runde camps 
Kl. 14:30-15:00: Fokusdiskussion om implementering af LMsystemer på skolen. Organiseres i 6-mandsgrupper på tværs af skolerne med korte indspark fra facilitator.

Kl. 15:00 Farvel og tak

MEDBRING GERNE VEJLEDNINGER/ILLUSTRATIONER AF IDEER/EKSEMPLER PÅ BRUG så de kan fremvises under emnets behandling

dato for event

Dato og tid

Fra: 03. marts 2016 kl. 11.00

Til: 03. marts 2016 kl. 15.00

lokation for event

Lokation

Tornbjerg Gymnasium
Skærmhatten 15, Odense. Auditoriet Skærmhatten 15, Odense

mailadresse tilmelding

Tilmelding

Tilmelding til netværksmødet sendes til it-pædagogisk studentermedhjælp, Julie Sørensen, påjuso@itcfyn.dk senest den 24. fabruar 2016.