it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Flip dit fag

Kursus

Find invitationen til Flip dit fag! her.

 

Flipped Learning kort fortalt:

Flipped Learning er en form for blended learning med fokus på nye differentierede, interaktionsbaserede aktiviteter understøttet af digitale ressourcer. Læringsvideoer kan anvendes forud for undervisningen som et middel til at synliggøre, hvad der skal læres og til at få indsigt i elevernes forforståelse af det faglige stof.

Men video som digitalt læremiddel er også relevant i forbindelse med f.eks. faglig læsning, nye responsformer og varierende og motiverende arbejdsformer i klassen. Det væsentligste i Flipped Learning er at flippe undervisningen, så eleverne bliver endnu mere aktive ved eksempelvis selv at formidle deres viden i form af læringsvideoer.

I 2014-16 gennemførte IT-Center Fyn og Region Syddanmark et udviklingsprojekt, hvor ca. 100 lærere fra STX og SOSU udviklede og afprøvede undervisningsforløb, der indikerer at Flipped Learning kan fremme en differentieret undervisning, hvor ikke mindst de fagligt udfordrede elever hjælpes, de stille elever får en stemme og hvor elevernes progression tydeliggøres.

 

Kursusoverblik:

Mål: At deltagerne tilegner sig viden om det didaktiske potentiale i Flipped Learning samt kompetencer og færdigheder i at flippe sine egne fag med henblik på multimodal differentiering og elevaktivering.

Målgruppe: STX, VUC, HF, SOSU

Kursusopbygning og organisering: Blended modulopbygning med tre faser, hvor der er tilknyttet to instruktør fra IT-Center Fyn.

Udbytte: Fremstilling, afprøvning og evaluering af Flipped Learning baserede forløb i fagene. Fokus på forankring med lokal videndelingsbazar.

Pris: ca. 10.000 kr.

 

Mål og indhold:

  • Viden om grundelementer i og opbygning af et FL-baseret forløb, genrer af læringsvideoer, multimodale differentieringsformer og nye muligheder for elevaktivering og respons med FL.
  • Kompetencer i didaktisk design af FL-baseret læringsforløb samt refleksioner over muligheder og begrænsninger for brugen af FL egne fag,
  • Færdigheder i at producere, dele, udvælge og anvende læringsvideoer. Anvendelse af diverse it-programmer, der fremmer elevernes refleksioner og formidling af fagligt stof på nye måder.

Kursusopbygning og organisering:

Kurset består af tre faser med en samlet varighed på to måneder. Timeforbruget er 10 timer pr. deltager, og kurset afvikles på egen skole.

Der tilknyttes to instruktører fra IT-Center Fyn til hele forløbet. Kurset baserer sig på erfaringer og resultater fra IT-Center Fyn og Region Syddanmarks udviklingsprojekt om Flipped Learning, og deltagerne vil få adgang til en omfattende online læringsportal
med forløb, læringsvideoer, oplæg og tutorials fra projektet. Målet med den faseopdelte, FL-inspirerede opbygning af kurset er, at deltagerne selv gør sig erfaringer med at deltage i og gennemføre et FL-baseret forløb.

Fase 1 er primært online baseret, hvor målet er, at deltagerne selvstændigt eller med faggruppekolleger, orienterer sig i det didaktiske potentiale i Flipped Learning og eksperimenterer med at producere enkle læringsvideoer. Dette gøres via adgang til kursets online læringsportal med diverse artikler, ressourcer og tutorials. Der er naturligvis mulighed for sparring med instruktører
og lokale ressourcepersoner undervejs. Tidsforbrug: 2,5 time.

Fase 2 indledes med en halv kursusdag med instruktørerne, hvor målet er at udarbejde et FL-baseret undervisningsforløb/læringsaktivitet. Derefter afprøves forløb/aktivitet i undervisningen. Tidsforbrug: 6 timer.

Fase 3 består i en opsamling på FL-forløbene i form af en lokal videndelingsbazar, hvor skolens øvrige personale kan inviteres til at høre og drøfte oplæg fra kursister og instruktører. Tidsforbrug: 1,5 time.

Flip -dit -fag -kursus -opbygning _499x 220.jpg

Kursusprogram med detaljeret indhold for de tre faser i kurset kan ses medio maj på www.itcfyn.dk.

dato for event

Dato og tid

Fra: 01. september 2016 kl. 00.00

Til: 30. september 2017 kl. 00.00

lokation for event

Lokation

Kurset afvikles lokalt på skolen

mailadresse tilmelding

Tilmelding

Rekvirering af kursus: Kurset kan afvikles i perioden september 2016-maj 2017. Hvis I er interesserede i et kursus, bedes I inden 15. juni tage kontakt til it-pædagogisk konsulent Anne Mette Lundstrøm, anlu@itcfyn.dk, for fastlæggelse af datoer for afvikling af forløbets tre faser.