it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Googlenetværksmøde

Kursus

Dagsorden for efterårets møde i Googlenetværket

1. 10.00-10.10: Velkomst og tjek ind.

2. 10.10-10.50: Opdatering på nyheder fra Googles læringsplatform v/ Jesper Knoop- Henriksen, Education Partner Manager, Google.

Hvad er kommet til siden sidst og hvad er på vej? Særligt fokus på Sites, Forms, Chromebooks og nye apps

Q & A: Stil alle de spørgsmål til Jesper, som du og din skole har brug for.

3. 10.50-11.45 Digital literacy med udgangspunkt i Google – og hvad det med dannelse at gøre?

Oplæg og diskussion ved Ove Christensen, se profil og link til artikel under dagsordenen.

Ved at anvende begrebet Digital literacy og relatere det til et begreb om dannelse, er målet at kvalificere diskussionen om hvilke digitale kompetencer, der er centrale for vores elever? Digitale kompetencer handler om mere end viden og færdigheder – det handler også om en måde, hvorpå eleverne bliver i stand til selvudvikling og at give udtryk for sig selv. Digitale kompetencer handler også om, hvad det vil sige at være medborger i et moderne samfund. Derfor taler man også om ’digital citizenship’. Dette punkt vil også præsentere eksempler på elevernes arbejde med digital literacy, blandt andet ud fra Googles Applied Digital Skill program.

11.45-12.15: Frokost

4. 12.15-12.40: Skolernes interne videndeling og kompetenceudvikling.

Hvordan kan vi bedst muligt opkvalificere de mange undervisere på skolerne, der nok er i gang med at anvende platformen, men endnu ikke til fulde udnytter det didaktiske potentiale?  Med udgangspunkt i konkrete skolers erfaringer skal vi se på konkrete strategier for opkvalificering og videndeling, og herunder drøfte Googles Training Centre, (https://edutrainingcenter.withgoogle.com/), der er bygget op omkring SAMR-modellen i de to spor (Grundkursus og Avanceret kursus).

Målet med dette punkt er at undersøge om vi kan nå frem til en fælles beslutning om, hvorvidt netværket skal iværksætte uddannelse af Google certified Educators?

5. 12.40-12.50: Fokus på Horsens Gymnasiums brug af Google som læringsplatform

Peter Leineweber, lektor på Horsens Gymnasium, fortæller om skolens største succeser og udfordringer med Google

6.12.50-13.00: Afslutning, opsummering og tjek ud.

 Profil: Ove Christensen, Adjunkt ved Professionshøjskolen Absalon.

Arbejder blandt andet med, hvordan netværk (PLN) og digitale medier kan indgå i undervisningen. Han arbejder også med, hvordan lærere kan styrke deres faglighed gennem udvikling af teamsamarbejde og netværksdannelse blandt andet gennem digitale og sociale medier. Han har bla. lavet følgeforskning på et aktionslæringsprogram, hvor lærere på folkeskoleniveau arbejdede med Googleværktøjer. Forløbet viste, at der var klare pædagogiske gevinster ved den måde, undervisningen var tilrettelagt på.  Den afsluttende rapport fra forløbet ligger offentligt tilgængelig her: https://www.academia.edu/14998351/Elevsamarbejde_og_videndeling._Chromebooks_i_undervisningen

 

dato for event

Dato og tid

Fra: 28. september 2017 kl. 10.00

Til: 28. september 2017 kl. 13.00

lokation for event

Lokation

HF&VUC FYN, Kottesgade 6-8, 5000 Odense C, lokale U310

mailadresse tilmelding

Tilmelding

Senest den 25.9 til mail@itcfyn.dk