it-centerfyn logo

Henter indhold ...

IT-Didaktisk kursusrække: Tid til IT

Kursus

Målgruppe: Den store gruppe af undervisere, der bruger enkelte fagspecifikke programmer, men som oplever et behov for at komme i gang med at anvende nogle af de værktøjer, der mere og mere vinder alment indpas i undervisningen. Kurset henvender sig specifikt til de lærere, der efterspørger tid til at blive tryg ved at bruge værktøjerne i undervisningen, støtte fra erfarne lærere og gode, konkrete eksempler i en didaktisk ramme.

Mål: At deltageren videreudvikler sin egen praksis og:
A)     Får nemmere ved at udvælge relevante værktøjer til at understøtte de faglige mål.
B)     Er mere trygge ved at bruge nye it-værktøjer i undervisningen 

Indhold og opbygning: Tre kursusdage, hvor deltageren skal arbejde med egne undervisningsforløb og aktiviteter i forhold til flg. fokuspunkter:
1. Sæt lyd og billeder på din undervisning.
2. Evalueringsformer og feed back
3. Klasserumsledelse i det digitale klasserum.

Pris: Hele kursusforløbet med tre kursusdage: 4.000 kr. En enkelt kursusdag: 2.000 kr.

Datoer for kursusdag 1-3: 
Odense:          13. september, 24. oktober, 30. november.


Generelt om kursusdagenes opbygning: Start og slut: 8.30– 15.30
Hver kursusdag er bygget op så der er TID! Tid til at blive inspireret, erfaringsudveksle med kollegaer, afprøve de nye (og gamle) ressourcer, som præsenteres, og ikke mindst tid til at få hjælp undervejs.

Tidsforbrug: Som udgangspunkt er intentionen med kursusrækken, at alle tre kursusdage gennemføres. Det er dog også muligt, at udvælge enkelte kursusdage. Det er et bærende princip for kurset, at deltageren forbereder og gennemfører forløb og aktiviteter i egen undervisning, og det anbefales derfor, at afsætte tid til dette i fornødent omfang.

Foreløbigt kursusprogram: Endeligt program udsendes medio august

 


KURSUSDAG 1: SÆT BILLEDER OG LYD PÅ DIN UNDERVISNING

Mål: At deltagerne introduceres til, hvordan lyd og billeder kan inddrages m.h.p øget differentiering, og tilegner sig kompetence i at anvende det i egen undervisning.

Formiddag:

 • Klar-parat-start. Morgenkaffe samtidig med teknisk indblik i dagens værktøjer: Skærmoptagelsesværktøjet Screencast-O-Matic og multimediemulighederne i enten Klassenotesbogen i O365 eller Googles platform
 • Eksempler fra undervisningen: Erfarne undervisere præsenterer eksempler fra forskellige fagområder på, hvordan de konkret har arbejdet med lyd og video i undervisningen


Didaktisk perspektiv:
 Oplæg og dialog med gymnasiekonsulent på Center for Undervisningsmidler, UCC, Lars Due Arnov: Billeder og lyd i en produktionsorienteret undervisning.

Eftermiddag:

 • Hands-on i fagfamilier: Med udgangspunkt i formiddagens oplæg, arbejder deltagerne med egne ideer til undervisningsforløb i lyset af dagens tema. Oplægsholderne hjælper med at løse tekniske udfordringer og inspirerer med gode ideer og erfaringer.
 • Afslutning og opsamling: Præcisering af deltagernes opgave til næste kursusgang.KURSUSDAG 2: EVALUERING OG FEED BACK


Mål: At deltagerne introduceres til det didaktiske potentiale i særligt formativ evaluering, og tilegner sig kompetence i at tilrettelægge og gennemføre diverse former for evaluering og feed back i egen undervisning

Formiddag:

 • Klar-parat-start: Morgenkaffe samtidig med teknisk indblik i dagens værktøjer, bl.a.: Forms (spørgeskema) i Office 365 og Google, AutoHotKey med automatisering af respons på skriftlige afleveringer.
 • Eksempler fra undervisningen: Erfarne undervisere præsenterer eksempler fra forskellige fagområder på, hvordan de konkret har arbejdet med såvel digitale som ikke-digitale evalueringsformer.
 • Didaktisk perspektiv: Oplæg og dialog med professor emeritus v. Institut for Naturfagenes Didaktik, Jens Dolin: Formativ evaluering af og for læring.

Eftermiddag:

 • Hands-on i fagfamilier: Med udgangspunkt i formiddagens oplæg, arbejder deltagerne med egne ideer til undervisningsforløb i lyset af dagens tema. Oplægsholderne hjælper med at løse tekniske udfordringer og inspirerer med gode ideer og erfaringer. 
 • Afslutning og opsamling: Præcisering af deltagernes opgave til næste kursusgang.KURSUSDAG 3: DIGITAL KLASSELEDELSE

Mål: At deltagerne inviteres til refleksioner over og redskaber til hvordan klasserummet ”tilbage – eller nyerobres” fra Facebook, YouTube, spil m.m.

Formiddag:

 • Klar-parat-start: Morgenkaffe samtidig med teknisk indblik i dagens værktøjer, bl.a.: Porteføljeværktøjer og udvalgte sociale medier.
 • Eksempler fra undervisningen: Erfarne undervisere præsenterer eksempler fra forskellige fagområder på, hvordan de konkret har arbejdet med digital klasserumsledelse i egen undervisning.

Didaktisk perspektiv: Oplæg og dialog med gymnasiekonsulent på Center for Undervisningsmidler, UCC, Anne Boie Johannesson: Digital klasseledelse

Eftermiddag

 • Hands-on i fagfamilier.: Med udgangspunkt i formiddagens oplæg, arbejder deltagerne med egne ideer til undervisningsforløb i lyset af dagens tema. Oplægsholderne hjælper med at løse tekniske udfordringer og inspirerer med gode ideer og erfaringer.
 • Afslutning og opsamling: Kursusbevis udleveres efter tre kursusgange.Læs mere om kurses her:  Tid til IT, Kursusinvitation.

dato for event

Dato og tid

Fra: 13. september 2017 kl. 08.30

Til: 30. november 2017 kl. 15.30

lokation for event

Lokation

Mulernes Legatskole
Mulernes Legatskole, Gillestedvej, Odense

mailadresse tilmelding

Tilmelding

Tilmelding til mail@itcfyn.dk