it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Seminar: Fremtidens digitale læring i et dannelsesperspektiv

Arrangement

Fremtidens digitale læring i et dannelsesperspektiv. 

Kom og bliv opdateret på, og vær med til at drøfte det didaktiske potentiale i Makerspaces, kodning, robotter, adaptive læremidler, samt de nye virkeligheder for undervisningsverdenen som fx virtual reality, kunstig intelligens og Internet of Things. Oplev hvordan Nyborg Gymnasium har taget hul på udfordringerne med etablering af et Makerspace, og afslut eftermiddagen med input fra forsker til undervisningsdesign med dannelse som omdrejningspunkt.

NB: Denne eftermiddag afvikles sammen med deltagerne i IT-Center Fyns udviklingsprojekt Digital Transformation. Hvis du allerede er tilmeldt udviklingsprojektet, skal du ikke også tilmelde dig dette seminar.

Tid: Den 26. 9 kl. 11.45-16.00

Hvor: Nyborg Gymnasium, Skolebakken 13

Målgruppe: Alle med interesse for udviklingstendenser indenfor pædagogisk it.

Program: 

Kl. 11.45-12.30: Frokost

12.30-13.00: Rundvisning i Nyborg Gymnasiums Makerspace og intro til efterårets Hour of Code arrangement v/ Jacob Munter, pædagogisk faglig koordinator.

 13.10-15.00: Udsyn og indsigt i digitaliseret læring. Præsentationer og dialog!

Eftermiddagens oplægsholdere præsenterer talks på 40 min., der vil svare på og konkretisere spørgsmålet: Hvordan understøtter vi bedst elevernes læring i et gennemdigitaliseret samfund?
De samme præsentationer afvikles i to runder med kaffepause fra 13.50-14.10.

Der vil være oplæg om følgende temaer:

Formativ evaluering og portefølje i Office 365 v/ Peter Olsen, Tornbjerg Gymnasium og Marie-Louise Bach, Nyborg Gymnasium

Med gymnasiereformen er der blevet sat ekstra fokus på brugen af formativ evaluering i den daglige undervisning. Men hvordan kan de værktøjer, som er indbygget i Office 365, bidrage til at den enkelte elev gennem formativ evaluering, bliver mere bevidst om sin egen læring? Vi kigger nærmere på, hvordan Klassenotesbogen kan bruges som porteføljeredskab samt hvilke muligheder bl.a. Forms giver for feedback og formativ evaluering.

 

Kodning, wearable technology og Internet of things v/ Valeria Borsotti, Learning Unit, IT-Universitetet

Coding activities involving soft circuits and e-textiles are a good way to engage a wider variety of students in computer programming with a creative, hands-on approach. Students can build simple wearable items by mixing crafts (sewing, knitting, weaving), electronics and code, while learning about circuit design and the Internet of Things. Valeria Borsotti will present some lessons learned from organizing the first one-day wearable workshop for high school students at the IT-University of Copenhagen (ITU).

 

Billedkunstforløb i Nyborg gymnasiums Makerspace v/Louise Langaa Munter, Nyborg Gymnasium og Martin Liliendahl Hansen, Computer ClubHouse, Odense

Denne præsentation tager udgangspunkt i et samarbejde mellem billedkunstfaget og Nyborg Gymnasiums Makerspace -erfaringer og fremtidige perspektiver. Vi præsenterer et konkret undervisningsforløb, hvor digitale og mere traditionelle arbejdsmetoder spiller sammen og viser eksempler på elevernes proces og færdige produkter.

 

Digitale læremidler – fra e-bøger til suggestive learning v/ Søren Peter Sørensen, Systime

Fra de trykte bøger og kopikompendier via eBøger til didaktiserede undervisningsmaterialer i skyen: fx iBøger, iBibliotek, data, big data, "suggestive learning". Når elever arbejder via browseren, genereres store mænger data, der ikke bliver på elevens egen maskine. Hvad kan de data bruges til? Kan de bruges til at fremme læring? Hvordan?"

 

Virtual og augmented reality i undervisningen v/ pædagogisk konsulent Cita Nørgaard, SDU

SDU arbejder med en bevidst prioritering af mange nye undervisnings- og læringsformer herunder AR/VR. Senest har vi koblet programmeringsundervisning og direkte afprøvning i undervisningsudviklingen med forskningen i, hvordan moderne IT-understøttelse i undervisningen påvirker læringen. Et stort projekt omkring AR er netop under gennemførelse. Appen til Microsoft Hololens er udviklet af studerende på Software Engineering og Lærings- og Oplevelsesteknologi. Appen bidrager med helt nye dimensioner for Medicinstuderende så de i anatomi nu oplever den rumlige placering af CT scanninger direkte i kroppen. Systemet gøres nu også tilgængeligt i IT-serviceområdet, hvor studerende kan fortsætte aktiviteterne fra timerne i deres eget tempo. Næste udvikling vil naturligt være apps med collaborative learning inde det virtuelle rum.

 

Robotter og kunstig intelligens v/ Rasmus Kragh Wendelbo, lektor Svendborg Gymnasium

Kunstig intelligens spås at ændre fundamentalt på den måde vi bruger teknologi og dermed vores arbejds- og privatliv. Er det teknologisk overoptimisme, skal vi forberede eleverne på at deltage i ændringerne eller acceptere at andre laver teknologierne til os? Hvor meget tid skal eleverne bruge på tidløs grundlæggende viden og generelle kompetencer, og hvor meget på at være anvendelsesorienterede og aktuelle? Robotter kan løse stadig mere komplekse opgaver givet kunstig intelligens. Robotter er et godt sted at arbejde med elevernes teknologi-forståelse, fordi man hurtigt får et taktilt respons. Vi skal se på om og hvordan kunstig intelligens og robotter kan introduceres i undervisningen.

  

15.10-16.00: Fælles afsluttende fælles oplæg: Digital dannelse – kritisk begrebsafklaring og operationalisering i læringsrummet. V/ Nina Bonderup Dohn, lektor, lektor, ph.d., institut for kommunikation og design, SDU. 

Giver det i det hele taget mening at tale om digital dannelse og hvad skal læreren kunne for at initiere elevens dannelsesproces? Hvordan kan dette understøttes fra skolens side? Hvilken rolle kan teamsamarbejde og vidensdeling mellem lærerne spille?

 

Tilmelding til mail@itcfyn.dk

Pris: 500 kr pr person

dato for event

Dato og tid

Fra: 26. september 2017 kl. 11.45

Til: 26. september 2017 kl. 16.00

lokation for event

Lokation

Nyborg Gymnasium

mailadresse tilmelding

Tilmelding

Senest den 17. september til mail@itcfyn.dk