it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Ledernetværket: torsdag den 19. marts

Arrangement

Invitation til ledernetværksmøde, lokale 16, Sct. Knuds Gymnasium. 

Tema: Big data i undervisningen

 

  1. KL. 11.30: Velkomst. Til og fra IT-Center Fyn
  2. Kort runde med it-pædagogisk nyt fra skolerne
  3. Kort orientering om Flipped Learning projektet, faglig it-vejlederuddannelsen 2015 og faglig it-vejlederfunktionen (opfølgning fra mødet i efteråret)
  4. Frokost i personalekantinen
  5. Oplæg fra Claus Pedersen Blicher, lektor i medievidenskab på SDU, om Big Data i undervisningen:
  • Begrebsafklaring af Big Data - hvad taler vi om når bruger begrebet og er der andre termer, der er mere dækkende for den eksplosive stigning af data? Data mining fx?
  • Hvilket potentiale har Big Data for skole og undervisning? Big Data i et ledelsesmæssigt perspektiv.
  • Big Data sat i relation til Learning Management systemer. Hvad kan man kræve af sit LMS og hvad bringer den nærmeste fremtid? Hvordan kommer Big Data til at ændre på LMS? 

6.Drøftelse og erfaringsudveksling på tværs af skolerne om dagens tema.

7. Afslutning, opsamling og næste møde

NB: Læs mere om Big Data vores hjemmeside: kortlink.dk/fsng

dato for event

Dato og tid

Fra: 19. marts 2015 kl. 11.30

Til: 19. marts 2015 kl. 15.00

lokation for event

Lokation

Sct. Knuds Gymnasium, Lokale 16
Sct. Knuds Gymnasium. Læssøegade 154, Odense

mailadresse tilmelding

Tilmelding

Tilmelding til it-pædagogisk konsulent, Anne Mette Lundstrøm, anlu@itcfyn.dk senest den 12/3.