it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Ledernetværksmøde

Arrangement

Tema: Teknologiforståelse i et kompetenceudviklingsperspektiv

12.30-12.40: Velkomst og mål med mødet. v/Anne Mette

12.40-13.15: STILs langsigtede strategi for it og teknologi. Teknologiforståelse og sigtelinjer! Oplæg og drøftelse ved Kristian Kallesen, specialkonsulent i Undervisningsministeriet, Styrelsen for IT og Læring:

  • En konkretisering af begrebet teknologiforståelse - hvordan tænker og definerer ministeriet det?
  • Hvilke kompetencer og teknologiforståelse kan vi forvente at eleverne fra grundskolen kommer med når den store satsning med obligatorisk teknologiforståelse i grundskolen er implementeret?
  • Hvad er STILS langsigtede strategi for it og teknologi i forhold til ungdomsuddannelserne?  Hvilke sigtelinjer ser styrelsen og ministeriet og hvor ser de udviklingen gå hen?  Hvad skal vi ramme om nogen år?
  • Hvad er STILS tanker om hvad styrelsen skal sørge for på skolerne og ikke sørge for? Eksempelvis i forhold til monitorering af eksamen, standarder for læremidler m.m

 Pause: 13.15-13.30

13.30- 14.00: Passion for at skabe med digital teknologi.

Rektor på Middelfart Gymnasium, Christian Alnor, holder oplæg om udviklingsprojektet: Passion for at skabe med digital teknologi, som skolen, sammen med tre øvrige partnerskoler, netop har fået bevilliget midler til fra regionen.

14.00 – 14.15: IT-Center Fyns nye netværk om Computational Thinking v/Anne Mette

14.15-14.30: Pause

14.30 – 15.15: Digitalisering af undervisning – tæm teknologibegejstringen og få lærerne med på vognen v/ Jesper Eriksen, uddannelseschef, Tietgen Online

  • Tæm teknologi-begejstringen, så alle lærere kan være med i digitalisering af undervisningen
  • Arbejdet på lederniveau med at igangsætte digitalisering – det strategiske overvejelser vedr. egnede fag/uddannelser, værktøjer, kompetenceprofiler, samarbejder m.m.
  • Kompetenceudvikling/digital dannelse af lærerne – både i værktøjer og e-pædagogik. Sidstnævnte er vigtigt
  • Team-samarbejde og konceptualisering – samarbejde i faggrupper omkring udvikling af fælles materiale

15.15-15.30: Afslutning og opsamling.

 

 

 

 

 

 

 

dato for event

Dato og tid

Fra: 19. marts 2018 kl. 12.30

Til: 19. marts 2018 kl. 15.30

lokation for event

Lokation

Sct. Knuds Gymnasium lokale 02

mailadresse tilmelding

Tilmelding

Tilmelding: mail@itcfyn.dk