it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Ledernetværksmøde

Arrangement

Computational Thinking i en ledelsesmæssig kontekst. Hvad dækker begrebet egentlig over, hvorfor er det nødvendigt at være opmærksom på det, og hvordan kommer vi evt. i gang med det på den enkelte skole?

PROGRAM:

 • 13.00-13.10: Velkomst og mål med mødet.
 • 13.10-13.35: De første skridt med Computational Thinking. V/Christina Vinter-Thomsen, uddannelsesleder Vestfyns Gymnasium. Hvorfor skal vi beskæftige os med C.T, hvordan kan det evt. udmønte sig i undervisningen og hvilke indledende organisatoriske overvejelser er nødvendige?
 • 13.35-14.00: Teknologiforståelse og STIL’s arbejde med it og innovation v/ David Garde-Tschertok, chefkonsulent, STIL.
  David gennemgår overvejelserne bag forsøgsfaget Teknologiforståelse i grundskolen, og giver bud på koblingen mellem forsøgsfag og Computational Thinking. Desuden præsenteres de indledende ideer til et samarbejde mellem gymnasier tilknyttet IT Center Fyn og STIL som en løftestang til at booste computational thinking på STX.
 • 14.15-14.55: Computational Thinking – an incremental approach. V/ Rocio Chongtay, Ph.D, SDU.
  The talk introduces definitions on Computational thinking and literacy. A framework for computational literacy skills is presented and will be followed by computational thinking examples in practice.
 • 14.55-15.10: SDUs initiativer med Computational Thinking.
  V/Pauline Fredskilde SDU, koordinator for efter- og videreuddannelse, redegør for SDU´s  tilbud i forhold til skolernes arbejde med Computational Thinking.

 • 15.10-15.30: Til og fra IT-Center Fyn. v/Anne Mette.
  Tilbagemeldinger fra skolerne om ønsker og behov. Orientering om kommende it-pædagogiske initiativer.

 

dato for event

Dato og tid

Fra: 25. oktober 2018 kl. 13.00

Til: 25. oktober 2018 kl. 15.30

lokation for event

Lokation

Sct. Knuds Gymnasium, Læssøegade 154, 5230 Odense

mailadresse tilmelding

Tilmelding

til mail@itcfyn.dk senest den 19. oktober