it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Ledernetværksmøde for STX/HF/VUC

Arrangement

Invitation til ledernetværksmøde torsdag den 22. oktober 2015.

Målgruppe: Ledere med ansvar for/interesse i pædagogisk it - STX-HF-VUC

Kl. 13-15.30 i lokale på Sct. Knuds Gymnasium

Dagsorden:

13.00- 13.40: Velkomst. Runde med kort it-pædagogisk nyt fra skolerne. 

13.40-14.00: Uddybende drøftelse af ITC-Fyns it-pædagogiske indsatsområder for skoleåret 15-16:

a)Tilbud om skolebaserede Flipped Learning kurser til skoler, der ikke har deltaget i Region Sydprojektet.

b) Tilbud om forskellige former for videndeling og kurser om kvalificering af det pædagogiske udbytte af skolernes LM-systemer (Office 365, Google apps m.fl.).

c) Udviklingsprojekt om virtuelle møders didaktik og teknik

d) Kortlægning af skolernes it-pædagogiske profiler med henblik på bedre videndeling og udnyttelse af skolernes ressourcer. 

NB: Da der vil blive orienteret om disse punkter på styregruppemødet forinden, vil dette punkt overvejende fokusere på jeres respons på indsatsområderne. 

 

14.10: 15.15: It-pædagogisk tema: Makerspaces i et organisatorisk perspektiv.

Oplægsholder: Peter Eduard. http://www.eduard.dk/ Tidligere gymnasielærer og nu konsulent med fokus på innovationsbaseret udvikling og implementering af nye teknologier i skole og uddannelse.

Peter Eduard vil i sit oplæg komme ind på flg. områder:

  • Kort intro til  begrebet MakerSpaces/fablabs – hvordan er det typisk organiseret – hvad indeholder det af konkrete værktøjer – hvad er det nye?
  • Eksempler på Makerspaces i skoler og på videregående uddannelser – hvad tilfører de af faglig og pædagogisk værdi? 
  • Et ledelsesmæssigt/organisatorisk perspektiv på MakerSpaces. Hvorfor og hvordan implementeres og forankres MakerSpaces? Hvilke former for ledelse lægger MakerSpaces op til? Kan man ledet et fablab i det hele taget og hvordan kan et fablab gavne hele organisationen og ikke kun enkelte fag?

Baggrundsinfo: Et Makerspace er et hybridt læringsrum, hvor der er plads og ressourcer til fysisk og innovativt at udvikle og udfolde kreative ideer ved hjælp af nye teknologier. Er man i et makerspace er man en aktiv og deltagende medproducent. Et makerspace er (også) et perfekt læringsmiljø for elever, der lærer bedst ved ’Learning by doing’. Mulighederne i makerspaces tillader, at elever og kursister i højere grad arbejder med projekter, som de ikke bare selv designer, men selv definerer. At de går fra overvejende at være konsumenter af teknologien til nu også at være aktivt udøvende med teknologien. 

Læs mere om Makerspaces på DTU og RUC: DTU SkyLab: http://www.skylab.dtu.dk/  RUC FabLab:http://www.ruc.dk/fablab

 

15.15-15.30: Opsamling og evt.

Afslutning, evaluering, de næste skridt og forårets møde (herunder ønsker til indhold) Forårets ledernetværksmødet vil atter blive lagt i forlængelse af styregruppemødet, der er fastlagt til den 17. marts kl. 2016

dato for event

Dato og tid

Fra: 22. oktober 2015 kl. 13.00

Til: 22. oktober 2015 kl. 15.30

lokation for event

Lokation

Sct. Knuds Gymnasium,
Læssøegade 154, 5230 Odense M

mailadresse tilmelding

Tilmelding

Tilmelding til it-pædagogisk konsulent, Anne Mette Lundstrøm,anlu@itcfyn.dk.