it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Ledernetværksmøde onsdag den 9. marts 2016

Arrangement

Invitation til ledernetværksmøde onsdag den 9. marts 2016.

Tema: Datastøttet og adaptiv læringsteknologi i et organisatorisk perspektiv

Sct. Knuds Gymnasium, Læssøegade 154, Odense M, lokale 54

Mødet finder sted fra kl. 13.00-15.00 i forlængelse af IT-Center Fyn styregruppemødet. 

Tema: Datastøttet læring og adaptiv læringsteknologi

anbefalingerne fra Det Digitale Råd lyder det bl.a.:
Kobling mellem undervisning og læring har altid skabt interesse. Derfor er der opsamlet effekter og resultater af undervisning igennem en årrække. Med de digitale muligheder kan der opsamles meget mere viden om, hvad der virker. Det skyldes mængden af data og muligheden for at strukturere data på nye måder. Dermed kan læreren i planlægnings- og læringssituationen blive støttet meget mere i sin undervisning idet data kan afdække læringseffekter overfor forskellige grupper af elever.

Dagsorden 

1) Kl. 13.00-13.10: Velkomst og præsentation af efterårets skolebaserede kurser om didaktisering af O365 og Flipped Learning. 

 

2) 13.10-13.50: Datastøttet læring oglearning analytics – begrebsafklaring og implikationer for STX og HF. 

  • 13.10-13.35: Oplæg ved chefkonsulent i Styrelsen for IT og Læring, Bettina Lundgaard. 

Oplægget vil i særlig grad fokusere på: 

  • Begrebsafklaring af datastøttet læring oglearninganalyticsImplikationer og potentiale ien skolekontekst. 

  • Behovet for systematisering og standardisering, så data kan overføres mellem forskelige systemer i forhold til: 

  1. Tekniske standarder 

  1. Standarder i forhold til arbejdspraksis – med pædagogikken som omdrejningspunkt 

 13.35-13. 50: Fælles diskussion med afsæt i Bettina Lundgaards oplæg:  

  • Hvilke forudsætninger skal skolerne have og hvilke diskussioner skal tages, således at skolerne bliver rustet til at håndtere og drage nytte af den stadig større mængde af data, der bliver tilgængelige? Hvilke data har skolerne i det hele taget brug for og hvilke etiske implikationer kan identificeres? 
  • Hvordan kan skolerne samarbejde med STIL om at påvirke udviklingen af datastøttet læring? 

13.50-14.05Kaffepause 

3) 14.05-14.40Eksempler på datastøttet, adaptiv læringsteknologi i gymnasiet. 

Oplæg ved forlagschef i L&R Uddannelse, Jan Krogh Larsen 

Adaptiv læring som begreb dækker over et bredt spektrum af teknologiske værktøjer og teknikker, der involverer software, som observerer elevens faglige udvikling og tilpasser sig eleven baseret på disse observationer. Oplægget vil præsentereSmartBooks, et eksempel på adaptiv læringsteknologi som IT-Center Fyns skoler i november fik tilbudt mulighed for at afprøve.(Læs mere om tilbuddet på Verdenshistorie 1 og 2ogSmartbooksi nyhedsbrevet fra november) 

 

5) 14.40-15.00: Afsluttende diskussion, opsamling, eventuelt 

  • Hvordan kommer skolerne i partnerfællesskabet videre med datastøttet læring så vi er med til at præge udviklingen og markedet? 

  • Ønsker om kommende temamøder 

  • Eventuelt 

 

 Baggrundsinfo:Hvad er adaptiv læringsteknologi?

Adaptiv læringsteknologi er læring, der involverer digitale værktøjer og software i eksempelvis Smartbooks, som eleverne skal læse i på deres computer. Softwaren i Smartbooks observerer elevens faglige udvikling og efterhånden tilpasses læringen efter elevens behov baseret på observationerne.

Smartbooks er bøger, der læses på en computer, og som indeholder læringsmål formuleret som spørgsmål, som eleverne skal besvare undervejs i deres læsning.

Virksomheden Area9 har fokus på adaptiv læringsteknologi. I samarbejde med diverse lærebogsforlag og lærere udvikler virksomheden teknologi til læremidler i form af Smartbooks. Ved hjælp af observationer, feedback og supplerende materiale tilpasses læringen efter elevens behov. Hver elev har deres egen profil, hvor al information omkring vedkommendes læring samles, og der kan derfor laves store dataindsamlinger og statistikker på elevernes besvarelser.

Softwaren efterligner det, som en lærer vil gøre i sin undervisningen ud fra den tanke, at elever har individuelle behov. De nye adaptive teknologier skal bruges af læreren og hjælpe læreren til at differentiere sin undervisning til elever på forskellige niveauer.

dato for event

Dato og tid

Fra: 09. marts 2016 kl. 13.00

Til: 09. marts 2016 kl. 15.00

lokation for event

Lokation

Sct. Knuds Gymnasium
Læssøegade 154, Odense M
Lokale 54

mailadresse tilmelding

Tilmelding

Tilmelding sendes til it-pædagogisk studentermedhjælp, Julie Sørensen, på juso@itcfyn.dk.