it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Ledernetværksmøde STX-HF-VUC

Arrangement

STX, HF&VUC Ledernetværksmøde

D. 13.3.2017 kl. 13.00-15.30, Sct. Knuds Gymnasium lokale 02

Tema: Skolernes systemlandskaber. Hvordan flyder data?

Mål med mødet: At drøfte udfordringerne i at skabe vinduer og flow i mellem det store antal platforme, programmer og cloudservices, som skolerne efterhånden råder over og som genererer store mængder data.
 
Dagsorden:

1)     Velkomst og Til og fra IT-Center Fyn

2)     Fælles oplæg: En oversigtlig gennemgang af, hvordan data egentlig flyder i ITC Fyn-regi. Hvad er et Active Directory egentligt?  Hvordan oprettes, vedligeholdes og nedlægges brugerne i AD? Sammenhængen mellem skolens studieadministrative system – UMS – AD og LMsystem vil blive præsenteret i et work flow, som oplæg til spørgsmål fra skolerne. v/ Kent Hansen, teknisk chef, IT-Center Fyn

3)      Skolebaserede drøftelser om:

a)       Overordnede principper for hensigtsmæssige måder at organisere skolens vidensinfrastruktur på.

b)       Hvordan kan data fra forskellige systemer kombineres?

c)       Hvordan skal systemerne organiseres, så man tilgodeser de forskellige brugerperspektiver på en skole:

ledelse, undervisere, elever?

d)       Rollefordeling internt på skolen. Hvem er ansvarlig for hvad i forhold til håndteringen af data?

e)       Strategi i forhold til ovenstående. Hvem deltager i udformningen af skolens strategi?  

 4)     Fedt gear og grej! Opdatering på de nyeste tendenser inden for hardware og software.

Dette punkt indledes af Mikael Sørensen, uddannelsesleder på Nyborg Gymnasium, der kort fortæller om hensigten med skolens Makerspace. Derefter er det muligt at prøve ny, undervisningsrelevant teknologi, fx Hololens, 3D print og design, hybridmaskiner, Windows Creator Update mm, under kyndig ledelse af Casper Duus Christensen, Atea.

 

 

 

dato for event

Dato og tid

Fra: 13. marts 2017 kl. 13.00

Til: 13. marts 2017 kl. 15.30

lokation for event

Lokation

Sct. Knuds Gymnasium, lokale 02
Sct. Knuds Gymnasium

mailadresse tilmelding

Tilmelding

Tilmelding til mødet sendes til mail@itcfyn.dk senest den 11. marts 2017