it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Ledernetværksmøde

Arrangement

 

Program for efterårets ledernetværksmøde den 26.10

Tema: Ny teknologi – valg og sammenhæng.

Mål: At facilitere skolerne i processen med at gennemtænke beslutninger om valg og implementering af ny teknologi ud i hele organisationen.

Indhold og agenda:

1) Update på projekt Digital Transformation.

Sammenfatning af de væsentligste læringspointer fra 1. mødedag i projekt Digital Transformation-didaktik og dannelse. Se oplæg og præsentationer fra opstartsdagen, hvor fremtidens læringsformater og elevkompetencer var i fokus.

2) Valg af ny teknologi - kriterier og vigtige faktorer! 

Hvilke primære tendenser gør sig gældende i teknologiernes udvikling? Hvordan kan den enkelte skole udvælge og være i en proces i forhold til den skiftende udvikling? Oplægget indeholder bud på hvilke faktorer, der skal gennemtænkes forud for indkøb og implementering.  Fælles oplæg og øvelse v/ Jesper Nielsen, Solution Architecht og technology evangelist/ Atea

3) Implementering af ny teknologi – sammenhæng og brugerinvolvering.

Med reference til forskningsprojektet Anvendelse af digitale læringsplatforme opstiller Camilla Kølsen Petersen, lektor i Uddannelsesvidenskab, Ph.d., indledningsvist en fælles forståelsesramme om brugerinvolvering i.f.m. implementering af læringsplatforme. Dernæst reflekterer hun over udvalgte spørgsmål fra planlægningsgruppen som fx:

  • Hvordan skaber vi sammenhæng mellem og overblik over lærere, elever og ledelsens brug af skolens læringsplatform?
  • Hvordan kan ledelsen orkestrere og optimere den didaktiske anvendelse af platformen?
  • Har det betydning at ledelsen gør noget, eller er det i i virkeligheden ildsjæle blandt underviserne der driver værket?

4) Afslutning, opsamling og de næste skridt.

 

Tidspunkt: Den 26. oktober kl.13.00-16.00

Sted: Sct. Knuds Gymnasium, Læssøegade 154, Odense M, lokale 2

Tilmelding: Senest den 23.10 til mail@itcfyn.dk

NB: Bemærk, at vi har valgt at slå efterårets ledernetværksmøde sammen med møde nr. 2 i projekt Digital Transformation – didaktik og dannelse. Sammenlægning af de to møder er primært begrundet i et ønske om videndeling om projektet.

 

 

 

dato for event

Dato og tid

Fra: 26. oktober 2017 kl. 13.00

Til: 26. oktober 2017 kl. 16.00

lokation for event

Lokation

Sct. Knuds Gymnasium. Læssøegade 154, Odense M, lokale 2

mailadresse tilmelding

Tilmelding

 Tilmelding: Senest den 23.10 til mail@itcfyn.dk