it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Møde i faglig it-vejledernetværket STX HF

Arrangement

Overordnet program:

Dagens Tema: I- og E-bøger.

Udbyttemål for deltagerne: at blive klogere på anvendelsesmulighederne for E- og I-bøger samt elevproducerede læremidler, specifikt:

 • Hvordan udnyttes e- og i- bøgernes potentiale i undervisningen? og hvordan hjælper jeg som faglig it-vejleder mine faggruppekollegaer med det?
 • Kan man klare sig uden papir?
 • Hvad er udbyttet for eleverne - bliver de bedre stillet af I-bøger eller får de noget andet? 
 • I hvor stort et omfang er det hensigtsmæssigt at læse fagligt indhold på en skærm?
 • Hvordan er det helt præcist med eksamen og det at være afskåret fra internet-forbindelsen?
 • Hvordan udnyttes e- og i-bøger i  kobling med andre digitale læremidler og hvad siger juraen til det?
 • Hvordan får man en klasse på i praksis - UNI-login eller? instruktionsvideoer?

PROGRAM: 

Hvis I har mulighed for det så kom allerede kl. 12, få lidt at spise og hyg dig med dine faglige it-vejlederkolleger fra de andre skoler. Mødet finder sted i lokale 81

12.30 - 12.40: Velkomst - og præsentation af dagens tema om E- og I-bøger.

Siden sidst:

 • Opfølgning på seneste møde jf referat
 • Forslag: Fælles studietur til SETT 7.8. maj? Hvem vil med?
 • Mål for dagens tema om I-bøger

12.40 - 13.20: Struktureret erfaringsudveksling  i faggrupper om E- og I- bøger i undervisningen.

For samfundsfag og humaniora indledes dette punkt med at Thomas Secher Lund, Tornbjerg Gymnasium, fortæller om overvejelserne bag sine i-bøger i samfundsfag og engelsk 

I naturvidenskabelig og mat. faggruppe indleder Christian Frickmann Rohde, Odense Katedralskole, med overvejelser om sine i-bøger i fysik 

13.20 - 14.20: E- og I- bøger i undervisningen. Trends, potentialer og udfordringer.

Oplæg fra forlagsredaktører fra Gyldendal og Systime

 • Tendenser indenfor udvikling af I-bøger.
 • Juridiske udfordringer i forbindelse med brugen af I-bøger på andre digitale platforme og web 2.0 værktøjer
 • Dialog om faglige IT-vejlederes behov/ønsker ifm. I- og E-bøger..

14.20 - 15.20: Eleverne som læremiddelproducenter?

Oplæg fra Balder Skov Asmussen, faglig it-vejleder på Tornbjerg, om elevproducerede undervisningsmidler som princip for undervisningen.

Drøftelser og arbejde i faggrupper om elever som læremiddelproducenter. Opsamling via fælles digitalt dokument. 

15.20 - 15.30: Opsamling på dagen: Hvordan kommer man som faglig it-vejleder videre med at inspirere  faggruppekollegerne i brugen af I-bøger? Evt. nedsættelse af arbejdsgrupper på tværs af skolerne.

dato for event

Dato og tid

Fra: 27. marts 2014 kl. 12.30

Til: 27. marts 2014 kl. 15.30

lokation for event

Lokation

Mulernes Legatskole, Odense, lokale 81
Gillestedvej 11,5240 Odense

mailadresse tilmelding

Tilmelding

anlu@itcfyn.dk