it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Nye former for samarbejde

Arrangement

 

Solution Camp: Nye former for samarbejde i Office 365 som læringsplatform

Hvordan kan lærere og elever blive endnu bedre til at videndele og samarbejde? Hvilke problemer og udfordringer med samarbejde kan Teams eventuelt være svaret på?

Hvilke øvrige apps og arbejdsprocesser i Office 365 kan optimere videndeling og samarbejde?

Denne solution camp tilbyder en generel opdatering på Office 365 som læringsplatform, og skaber rammer for, at deltagerne får svar på alle spørgsmål til platformen og sammen finder nye løsninger.

Målgruppe: Alle ledere, koordinatorer og undervisere på partnerfællesskabets skoler med interesse for O365 som læringsplatform. 

9.30-10.00

Spørgehjørnet: Kom og drik morgenkaffe og stil de skæve spørgsmål til Teams, OneNote, Klassenotesbogen og andre programmer i Office 365.

10.00-10.30

Velkomst og intro til dagen v/IT-Pædagogisk konsulent, Anne Mette Lundstrøm.

Kunsten at implementere ny læringsteknologi. Med afsæt i Microsoft Teams indkredser Kent Hansen, teknisk chef, IT-Center Fyn, hvilke elementer, der er afgørende at overveje forud for valg af ny teknologi.
Heine Møller, InLogic, supplerer med input til skolernes overvejelser forud for implementering af Teams.

10.30-11.30

Next practice: Hvordan samarbejder og videndeler I på jeres skole? Udfordringer og mulige løsninger.

Oplæg fra ledere og koordinatorer fra:

Per Nordby Jensen, SOSU Fredericia Vejle Horsens: OneNote som delings-og kommunikationsværktøj, når lærerne opbygger masterskabeloner til læringsforløb

Louise Ranum, Mulernes Legatskole: Fra Skolekom og Klassenotesbogen til Teams? Ønsker, behov og overvejelser i forhold til ny samarbejdsplatform.

Henrik Eckert, Ådalens privatskole. Sådan bruger Ådalens skole Teams til samarbejde på skolen. Erfaringer med opsætning samt lærere og elevers introduktion til platformen.

11.30-12.15

Frokost

Organisering:

To runder med sessions, der gentages

 

1.Runde.

12.15-13.00

 

 

2. Runde:

13.15-14.00

Solution Sessions. Hvad vil du ha´ svar på? Mulighed for at udfordre og gå i dialog med erfarne oplægsholdere indenfor flg. områder:

1. Forskellige delingsformer i Office 365?
Hvordan deler vi smartest i Forms, OneDrive og OneNote og fremmer samarbejde og videndeling?

 v/Marie-Louise Bach, Nyborg Gymnasium og Finn Roholt, Tornbjerg Gymnasium

2. Orden i Viden og information i OneNote?

Hvordan kan der skabes orden med sektioner, sider og tags når information og viden akkumuleres i OneNote? Hvordan kan søgefunktionen, mærker og evt. tags være en hjælp?

V/ Andreas Kubsch, SOSU Fyn og SOSUkonsulent, IT-Center Fyn

3. Teams som læringsplatform på skolen?

Dialog om skolernes ønsker til brugeroprettelse, forskellige former for automatisering og alt det praktiske. v/Kent Hansen, Teknisk chef, IT-Center Fyn, og Heine Møller og Sven Aldenryd,  InLogic)

4. Hvorfor er det smartere at samarbejde i Teams?

Casebaseret afprøvning af forskellige videndelingsformer i Teams

v/Erik Carter, læringskonsulent Microsoft og Peter Olsen, Tornbjerg Gymnasium og gymnasiekonsulent, IT-Center Fyn

5. Grundig rundtur i Teams og i dybden med de enkelte dele. Uddybning og konkretisering af de praktiske og pædagogiske erfaringer fra Ådalens Privatskole med særligt fokus på hvordan lærere og elever samarbejder i Teams.

v/ Henrik Eckert og Hans Henrik Neutzsky-Wulff Sørensen 

14.15-14.35

Deadline: Fik du løsningen på dine spørgsmål og udfordringer?  Er der opstået nye? Hvad er de næste skridt og ønsker i forhold til samarbejde og videndeling? Hvad er der på vej med hashtags, bots m.m?
Fælles debat med det samlede panel af oplægsholdere 

14.45-15.30

Deling af viden på digitale platforme - hvad med persondatasikkerheden? v/ projektleder Anne Schultz, IT-Center Fyn

dato for event

Dato og tid

Fra: 28. februar 2018 kl. 09.30

Til: 28. februar 2018 kl. 15.30

lokation for event

Lokation

Mulernes Legatskole, Gillestedvej, Odense

mailadresse tilmelding

Tilmelding

Tilmelding til mail@itcfyn.dk senest den 23.2

Pris: 750 kr