it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Nystiftet Apple netværk

Arrangement

Mål med netværket:

Þ At facilitere videndeling mellem skolerne om fx iPadbaserede undervisningsforløb, relevante apps, skærmdeling m.m

Þ At tilbyde kompetenceudvikling inden for efterspurgte områder som fx produktion af digitalt undervisningsmateriale v.hj.af  iTunes U og Course Manager

NB: Netværket har primært et it-pædagogisk mål, men der tilknyttes en Apple-kyndig tekniker.

Målgruppe:

Alle brugere  uanset forudsætninger er velkomne.  Efter behov  vil  workshops og anden undervisning blive differentieret i forhold til deltagernes forudsætninger og erfaringer.

Møder i netværket i skoleåret 2013-14:

Der afholdes to årlige møder i netværket.  Det første møde afholdes  torsdag den 21. november kl. 13-16.00 på Odense Katedralskole, Jernbanegade 34, 5100 Odense C i lokale D276 lige ved hoveddøren. Odense Katedralskole ligger ca fem minutters gang fra banegården.

Dagsorden for 1. møde i IT-Center Fyns Apple netværk:

 1. 13.00-13.10: Velkomst og mål med netværket. Præsentation af dagens program.
 2. 13.10-13.40: Præsentation af deltagerne i netværket. Til dette formål bedes du forud for mødet have installeret appen Nearpod på din iPad.
 3. 13:40-14.00: Drøftelse af deltagernes behov og ønsker til indhold og temaer for kommende møder. Hvad kan få dig ud af døren til kommende møder?
 4. 14.00-15.30: Workshops bl.a. ud fra følgende apps som du bedes have installeret på forhånd:
  • Pages
  • Keynote
  • iMovie
  • Explain Everything (Betaling)
  • BookCreator (Betaling)
  • Showbie
 5. 15.30-16.00: Hvilken ramme/struktur skal der være for at jeres møder fungerer fremadrettet? (fx.dagsorden, mødeledelse og videndeling mellem møderne?).

 

dato for event

Dato og tid

Fra: 21. november 2013 kl. 13.00

Til: 21. november 2013 kl. 16.00

lokation for event

Lokation

Det første møde afholdes torsdag den 21. november kl. 13-16.00 på Odense Katedralskole, Jernbanegade 34, 5100 Odense C i lokale D276 lige ved hoveddøren. Odense Katedralskole ligger ca fem minutters gang fra banegården.
Odense Katedralskole, Jernbanegade 34, 5100 Odense C

mailadresse tilmelding

Tilmelding

It-pædagogisk konsulent, Anne Mette Lundstrøm anlu@itcfyn.dk

2423 23 47