it-centerfyn logo

Henter indhold ...

PIT. Eksperimentarium for pædagogisk it.

Arrangement

Invitation til forårets netværksmøde                                                     

Tema:

Smartere arbejdsgange i et didaktisk perspektiv

Målet med netværksmødet er at fokusere på at gøre arbejdsopgaver og processer smartere, for både elever og lærere. Vi er midt i en tid hvor der skal spares, men det behøver jo ikke nødvendigvis at betyde, at kvaliteten skal falde i forholdet 1:1. Faktisk er der mange steder fundet nye veje, så en effektiv udnyttelse af it har resulteret i bedre udnyttelse af ressourcerne. Det er det felt vi vil undersøge og gøre hinanden klogere på. Det største fokus får "respons på elevernes arbejde" da det er et sted, hvor der bruges rigtig mange ressourcer, men andre områder bliver også afsøgt, fx hvilke muligheder skolernes læringsplatforme giver for at arbejde endnu smartere til gavn for eleverne.

 

10.00-10.10: Velkomst og mål med mødet.

10.10-11.00: Giv eleverne hjælp til at arbejde digitalt. Oplæg og debat v/ Anne Katrine Kamstrup, ph.d.,konsulent, EVA.

Det indledende oplæg fokuserer på elevperspektivet med udgangspunkt i den seneste rapport fra EVA Digitalisering i gymnasiet set fra elevers perspektiv, der fastslår at elever har brug for hjælp til at navigere, herunder arbejde hensigtsmæssigt, i det digitale gymnasium. Der vil være særligt fokus på evaluering og feedback.

11.00-11.15:Pause

11.15-12.00: Smartere arbejdsgange i faggrupperne. Netværkskoordinatorerne indleder og faciliterer en videndelingssession om smartere arbejdsgange i de enkelte faggrupper.

12.00-12.40: Frokost

12.40- 14.00: Smartere arbejdsgange i skolernes læringsplatforme. Konkrete eksempler på tidsbesparende og didaktisk relevante arbejdsgange. Hvordan retter man fx smartere? Der afvikles to hands-on workshops med afsæt i enten GSuite (Google Apps) og Office 365. Deltagerne opfordres til at medbringe konkrete problemstillinger som de gerne vil ha´ gjort nemmere i et digitalt perspektiv.

14.00-14.15: Pause

14.15-15.00: Omtænk undervisningen! Lad eleverne arbejde og udnyt de digitale værktøjer bedre.

Oplæg ved Søren Vrist, lektor Rosborg Gymnasium. Oplægget indeholder konkrete eksempler på hvordan en omtænkning af undervisningen og en udstrakt brug af digitalisering kan gøre livet lettere for læreren og højne elevaktiviteten. Sørens oplæg (og deltagernes øvrige bidrag), er en garant for, at du forlader netværksmødet opdateret på de seneste læringsteknologiske trends, apps og værktøjer.

dato for event

Dato og tid

Fra: 18. april 2018 kl. 10.00

Til: 18. april 2018 kl. 15.00

lokation for event

Lokation

Sct. Knuds Gymnasium, Odense

mailadresse tilmelding

Tilmelding

Tilmelding: mail@itcfyn.dk senest den 13. april