it-centerfyn logo

Henter indhold ...

SOSU-videndelingsarrangement

Kursus

Invitationen vil løbende blive opdateret.

Invitation fra netværket Digitale SOSU-skoler til videndelingsarrangement

 

                         ONLINE KOLLABORATION I UNDERVISNINGEN

 

Kollaboration er et centralt element i EUD-reformen, og arrangementet er bygget op om følgende forståelse af begrebet:

"I det kollaborative samarbejde skal der skabes et lærende fællesskab, hvori opgaven kan løses. Dette kræver en høj grad af videndeling og kommunikation mellem deltagerne."

Læs mere her: kortlink.dk/dy4m

 

MÅL:

At eksperimentere med, hvordan pædagogisk it kan understøtte og udbygge det kollaborative samarbejde mellem lærer-elev, lærer-lærer og elev-elev.

UDBYTTEMÅL:

Underviserne tilegner sig kompetencer i at udvikle og designe læringsforløb og- aktiviteter, hvor elever bliver i stand til at samarbejde kollaborativt både igennem de fysiske møder på skoler, men også via online samarbejde med udvalgte digitale værktøjer.

 

ORGANISERING:

Det særlige ved dette arrangement er, at der vil være mulighed for at deltage både som online deltager og som fysisk tilstedeværende. Deltagerne vil dermed få mulighed for i praksis at erfare udfordringer og potentiale i online kollaboration.

 

Program:

Kl.9.30-10.00: Indregistrering og morgenkaffe

Kl. 10.00-10.30: Fælles velkomst til fysiske og virtuelle deltagere. Introduktion til begrebet Kollaboration og dagens indhold. v/arbejdsgruppen Digitale SOSUskoler

10.30 – 12.00: Workshops

12.00-12.45: Frokost og rundvisning på SOSU FVH

12.45-14.00: Fortsat arbejde i workshops.

14.00-14.15: Kaffepause

14.15-15.00: Afrunding på workshops og drøftelser af forskellige former for videndeling med kolleger efterfølgende.

15.10-16.00: Fælles afslutning for både fysiske og virtuelle deltagere. Digital fernisering af arbejdet i dagens workshops.

Videndelingsarrangementet byder på to forskellige former for workshops om kollaboration:

 

A)      Online kollaboration – The basics.

Undersøgende, grundlæggende workshops om online kollaboration i undervisningen ved hjælp af udvalgte digitale værktøjer.

Workshopbeskrivelse:  Målet er at deltageren skal tilegne sig grundlæggende kompetencer i at kunne indgå i og tilrettelægge online samarbejde fx:

  • Samarbejde i fælles online dokumenter
  • Videosamtaler
  • Produktion af interactive PowerPoints

Målgruppe: Undervisere, der ikke tidligere har beskæftiget sig med online kollaboration.

 

B)       Lærer- lærer samarbejde i skyen ved hjælp af udvalgte værktøjer. Kollaborative samarbejdsformer med dine kolleger.

Workshopbeskrivelse: Målet er at deltagerne i grupper, der både består af såvel online som  fysisk tilstedeværende undervisere, skal eksperimentere med kollaborative samarbejdsformer.

Målgruppe: Denne workshop forudsætter at deltageren er i besiddelse af grundlæggende kendskaber i forhold til flg. programmer: Word Online, OfficeMix og OneNote. Netværkets arbejdsgruppe udsender læringsvideoer om programmerne.

 

NB: Der kan max tilmeldes tre grupper af virtuelle deltagere fra hver skole pr workshop.

Få yderligere oplysninger om arrangementet hos dit lokale arbejdsgruppemedlem:

SOSU Esbjerg: Henning Lorentzen, SOSU Syd: Dorte Kofod Christoffersen, SOSU Fredericia-Vejle-Horsens: Per Nordby Jensen, SOSU Fyn: Jacob Sangild og Andreas Kubsch, SOSU Sjælland: Marianne Bonke samt it-pædagogisk konsulent v. IT-Center Fyn, Anne Mette Lundstrøm.

dato for event

Dato og tid

Fra: 05. oktober 2015 kl. 10.00

Til: 05. oktober 2015 kl. 16.00

lokation for event

Lokation

SOSU Fredericia
6. julivej 67, 7000 Fredericia

mailadresse tilmelding

Tilmelding

Tilmelding til it-pædagogisk konsulent, Anne Mette Lundstrøm,anlu@itcfyn.dk.