it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Tid til IT-KURSUS

Kursus

Kursusoverblik:

Målgruppe: Den store gruppe af undervisere, der bruger enkelte fagspecifikke programmer, men som oplever et behov for at komme i dybden med at anvende nogle af de værktøjer, man måske har været på kursus i at bruge, men som man ikke har haft tid nok til at sætte sig ind i brugen af. Kurset henvender sig specifikt til de lærere, der efterspørger tid til at blive tryg ved at bruge digitale værktøjer i undervisningen, støtte fra erfarne lærere i processen samt gode, konkrete eksempler i en didaktisk ramme.

Mål: At deltageren videreudvikler sin egen praksis og:

A)    Får nemmere ved at udvælge relevante værktøjer til at understøtte de faglige mål.

B)    Opnår tryghed ved at bruge nye it-værktøjer i undervisningen 

Indhold og opbygning: Tre kursusdage, hvor deltageren arbejder med egne undervisningsforløb og med værktøjer fra skolens læringsplatform (Office 365 eller Google) i forhold til flg. fokuspunkter:

1. Sæt lyd og billeder på din undervisning. 

2. Evalueringsformer og feed back

3. Klasserumsledelse i det digitale klasserum.

Pris: Pris pr person for kursus inkl. forplejning: 5500 for tre dage. 2500 for én dag.

Ex forplejning: 4200 for tre dage. 1900 for én dag. Der gives 5% på skolebaseret kursus.

 Datoer:  

Kursus for Sjællandske skoler: d.7. 9, d. 27. 9 og d. 10. 10.

 Kursus på Tornbjerg Gymnasium, Fyn:  d. 29. 8, d. 20. 9. og d. 9.10

Ønskes skolebaserede kurser fastlægges datoer i samarbejde med skolen

Tilmelding: senest den 20. august til mail@itcfyn.dk

Kursusbeskrivelse

Generelt om kursusdagenes opbygning

Start og slut: 8.30– 15.30

Hver kursusdag er bygget op så der er TID! Tid til at blive inspireret, erfaringsudveksle med kollegaer, afprøve de nye (og gamle) ressourcer, som præsenteres, og ikke mindst tid til at få hjælp undervejs.

Tidsforbrug:

Som udgangspunkt er intentionen med kursusrækken, at alle tre kursusdage gennemføres. Det er dog også muligt, at udvælge enkelte kursusdage. Det er et bærende princip for kurset, at deltageren forbereder og gennemfører forløb og aktiviteter i egen undervisning, og det anbefales derfor, at afsætte tid til dette i fornødent omfang.

Foreløbigt kursusprogram.

KURSUSDAG 1: SÆT BILLEDER OG LYD PÅ DIN UNDERVISNING

Mål: At deltagerne introduceres til, hvordan lyd og billeder kan inddrages m.h.p øget differentiering, og tilegner sig kompetence i at anvende det i egen undervisning.

 FORMIDDAG:

·     Klar-parat-start. Morgenkaffe samtidig med teknisk indblik i dagens værktøjer: Skærmoptagelsesværktøjet Screencast-O-Matic og multimediemulighederne i din skoles læringsplatform

·     Eksempler fra undervisningen: Erfarne undervisere præsenterer eksempler fra forskellige fagområder på, hvordan de konkret har arbejdet med lyd og video i undervisningen.

Didaktisk perspektiv:  Oplæg og dialog: Billeder og lyd i en produktionsorienteret undervisning.

 EFTERMIDDAG:

·     Hands-on i fagfamilier. Med udgangspunkt i formiddagens oplæg, arbejder deltagerne med egne ideer til undervisningsforløb i lyset af dagens tema. Oplægsholderne hjælper med at løse tekniske udfordringer og inspirerer med gode ideer og erfaringer.

·     Afslutning og opsamling. Præcisering af deltagernes opgave til næste kursusgang.  

KURSUSDAG 2: EVALUERING OG FEED BACK

Mål:  At deltagerne introduceres til det didaktiske potentiale i særligt formativ evaluering, og tilegner sig kompetence i at tilrettelægge og gennemføre diverse former for evaluering og feed back i egen undervisning

FORMIDDAG:

·     Klar-parat-start. Morgenkaffe samtidig med teknisk indblik i dagens værktøjer, bl.a. digitale spørgeskemaer og de øvrige muligheder i din skoles læringsplatform, fx  elevsektionerne og samarbejdsområdet i Klassenotesbogen virker.

·     Eksempler fra undervisningen: Erfarne undervisere præsenterer eksempler fra forskellige fagområder på, hvordan de konkret har arbejdet med såvel digitale som ikke-digitale evalueringsformer

·     Didaktisk perspektiv:  Oplæg og dialog: Formativ evaluering af og for læring.

 EFTERMIDDAG:

·     Hands-on i fagfamilier. Med udgangspunkt i formiddagens oplæg, arbejder deltagerne med egne ideer til undervisningsforløb i lyset af dagens tema. Oplægsholderne hjælper med at løse tekniske udfordringer og inspirerer med gode ideer og erfaringer.

·     Afslutning og opsamling. Præcisering af deltagernes opgave til næste kursusgang.  

 

 

 
 

KURSUSDAG 3: KLASSERUMSLEDELSE I DET DIGITALE KLASSERUM

Mål:  At kursisterne reflekterer over teknikker, strategier og redskaber til hvordan klasserummet kan ”tilbage – eller nyerobres” fra Facebook, YouTube, spil m.m.

FORMIDDAG:

·     Klar-parat-start. Morgenkaffe samtidig med teknisk afklaring af udfordringer med teknik og didaktik som man er løbet ind i siden sidst.

·     Eksempler fra undervisningen. Erfarne undervisere præsenterer eksempler fra forskellige fagområder på, hvordan de konkret har arbejdet med digital klasserumsledelse i egen undervisning

Didaktisk perspektiv:: Digital klasserumsledelse: lærerrollen i det digitale klasserum og lærens digitale dannelse.

 EFTERMIDDAG:

·     Hands-on i fagfamilier. Med udgangspunkt i formiddagens oplæg, arbejder deltagerne med egne ideer til undervisningsforløb i lyset af dagens tema. Oplægsholderne hjælper med at løse tekniske udfordringer og inspirerer med gode ideer og erfaringer.

·     Afslutning og opsamling. Kursusbevis udleveres efter tre kursusgange.

 

 

 

 

 

 

 

dato for event

Dato og tid

Fra: 29. august 2018 kl. 08.30

Til: 10. oktober 2018 kl. 15.30

lokation for event

Lokation

Partnerskole

mailadresse tilmelding

Tilmelding

Senest den 20. august til mail@itcfyn.dk