it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Tid til IT-netværk.

Arrangement

Tid til IT-netværket er organiseret ud fra et ønske om at tilbyde fleksibel og individualiseret it-kompetenceudvikling til den motiverede underviser, der endnu ikke har alle grundlæggende it-kompetencer helt på plads.

Den enkelte underviser eller faggruppe kan vælge frit mellem efterårets seks forskellige mødegange og gerne gentage dem. Vi tilstræber en uformel, "lounge-agtig" stemning, hvor fokus er på sidemandsoplæring med udgangspunkt i den enkelte undervisers udfordringer. På hvert møde er der masser af tid til  og instruktører fra alle faggrupper, således at koblingen tilbage til egen praksis sikres.

Deltagelse i Tid til IT-netværket inkluderer også:

•    Målrettet it-didaktisk opdatering af faggrupper. Send de faggrupper afsted, der har brug for et boost på de nævnte temaer.

•    Opdatering af skolens lokale faglige it-vejledere, der får adgang til alt materialet sammen med et Train-the-trainer-oplæg, der sikrer at de kommer godt i gang med at bruge det.
   
Organisering og indhold i Tid til IT-netværket:

Indhold: Hvert møde har et overordnet tema (se mødeplanen), som vi bruger som afsæt til at arbejde målrettet med deltagernes egne forløb og ønsker. Som udgangspunkt bruger vi de værktøjer, der allerede er i skolens læringsplatform (Office 365 eller Google), men kom og spørg om alt!

Organisering: Møderne finder sted kl. 9.00-13.00 på Sct. Knuds Gymnasium i Odense. De tre didaktiske temaer bliver gentaget to gange i løbet af efteråret, og medlemmer af netværket kan udvælge hvilke mødegange, der er relevante og møde op alle de gange de har behov for. På hvert netværksmøde er der mange gode kræfter til at rådgive, inspirere, støtte og hjælpe når teknikken spænder ben for at bruge it i fagene. Der er netop tid til, at deltagerne bliver fortrolige med, får mod til og kommer videre med at bruge it-værktøjer, der kan gøre en didaktisk forskel for eleverne og spare tid.

DIDAKTISKE TEMAER

MØDEDATOER

1. tema: SÆT BILLEDER OG LYD PÅ DIN UNDERVISNING.

Varier og differentier undervisningen med læringsvideoer, mindmaps, tegneserier/animation m.m.  Indsæt links, billeder, lyd og videoer i fx Klassenotesbogen. Få eleverne til selv at producere og arbejde multimodalt.

d. 31.8

d. 5.11

2. tema: EVALUERING OG FEEDBACK

Kom endnu tættere på elevernes læring ved at rette og give feed back med video, lave online spørgeformularer og små, selvrettende tests, quizzer m.m. Tilrettelæg elevers feedback til hinanden.

d. 21.9

d. 23.11

3. tema: DIGITAL KLASSELEDELSE

Bliv inspireret til at håndtere klasserumsledelse konstruktivt i en digital tidsalder. Afprøv og få kendskab til effektive værktøjer, programmer, strategier og greb til at generobre klasserummet fra diverse forstyrrelser fra sociale medier, spil m.m.

d. 26.10 

d. 7.12

dato for event

Dato og tid

Fra: 31. august 2018 kl. 00.00

Til: 07. december 2018 kl. 13.00

lokation for event

Lokation

Partnerskole i Odense

mailadresse tilmelding

Tilmelding

Tilmelding: mail@itcfyn.dk