it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Udviklingsprojekt: Digital Transformation - Didaktik og dannelse

Kursus

Invitation til fælles udviklingsprojekt: 

Digital transformation af undervisningen: Didaktik og dannelse

Kort overblik 

Målet med projektet er at: 

 • Udarbejde/opkvalificere/udfordre skolens digitale strategi for undervisningen.
 • Gennemarbejde reformens krav til digitalisering samt digital dannelse i forhold til den enkelte skole
 • Demonstrere og videndele om det læringsmæssige potentiale i digitaliseringen af undervisningen

Målgruppe: Repræsentanter for ledelsen samt udvalgte koordinatorer/konsulenter

Indhold: Viden om følgende fokuspunkter i forhold til digital transformation:

 • Didaktik og pædagogik
 • Teknologi 
 • Ledelse

Organisering: Vekselvirkning mellem oplæg, drøftelser, sparring, workshops og faciliteret strategiskrivning.

Hvornår: 

2017: 26. september kl.9.00 - 16.00 og 26. oktober kl.13.00 - 16.00

2018: 11.-12. januar (Internat m. overnatning) og 17. april kl. 9.00 - 12.30 

 

 

Dette udviklingsprojekt er tilrettelagt af en planlægningsgruppe bestående af en række ledere fra partnerfællesskabets skoler, og er motiveret af et ønske om at bidrage til og kvalificere den digitale transformation af undervisningen med særlig henblik på didaktik og dannelse. Intentionen med projektet er, at den enkelte skole udvikler/opdaterer/nytænker skolens digitale strategi og bl.a. forholder sig til flg. spørgsmål: Hvilke konsekvenser har det at udgangspunktet for undervisning er radikalt ændret som følge af nye teknologier, fx oversættelsesværktøjer og CAS-værktøjer?Hvilke kriterier har vi for udvælgelse af ny teknologi?Og hvordan kan ledelsen fungere som kulturelle forandringsagenter i processen med at udvikle undervisernes mindset i retning af et eksponentielt mindset?

Projektet tilbyder således en ramme for og et inspirerende fællesskab i forhold til at udvikle, vedligeholde og implementere en digital strategi i en dynamisk og foranderlig tid,  samt en gennemarbejdning af reformens krav om digitale kompetencer og dannelse.

Fokus vil være på følgende tre skæringspunkter:

 1. 1.     DIDAKTIK OG PÆDAGOGIK:
 • Vise og dele forskellige eksempler på teknologiens læringspotentiale 
 • Elevperspektivet. Hvad er det vi efterspørger, at de lærer i alle fag?
 • Hvorfor computational thinking i alle fag? Best/next practice med informatik? 
 • Formativ evaluering af og for proceslæring 
 • Digital adfærd blandt elever og kommunikation med dem
 • Digital dannelse og kompetencer. Hvad er forskellen og hvordan arbejder vi med begge?
 1. 2.    TEKNOLOGI
 • At kunne udvælge og være i en proces i forhold til den skiftende udvikling.  
 • Hvor mange platforme skal eleverne arbejde på?
 • Sammenhæng ml. ledelse, lærere og elevers brug af platforme til kommunikation 
 • At skabe erkendelse af, gennem hele systemet, at teknologierne ændrer sig løbende med fx abonnementer frem for licenser til programversioner m.m.
 1. 3.    LEDELSE:
 • Hvor og hvordan kan ledelsen gå forrest og forandre kulturen og undervisernes mindset?  
 • Hvordan får man påvirket/inspireret lærere til at blive tilstrækkeligt opmærksomme på, at de skal inddrage eleverne bl.a. ved hjælp af teknologi Hvordan får vi overblik over lærernes kompetencer? 

 

Introduktion til projektets møderække:

 

 

Program for kursusdag 1. den 26. september

kl. 09-16.00 på Nyborg Gymnasium

Kl. 9.00-9.45: Velkomst og introduktion til projektet:

Udviklingsprojektet i lyset af reformen v/ Christian Alnor, rektor ved Middelfart Gymnasium

I gymnasiereformen har man formuleret nogle tværgående kompetencer (aka ”dannelse”), som uddannelserne skal give eleverne. Den ene er digital kompetence, og den er jo oplagt i et projekt om digital transformation. Men hvilken rolle spiller digital transformation i forhold til de andre kompetencer: sprog, naturvidenskab, innovation, karriere osv? Og vice versa?

Digitaliseringens næste bølge: Digitale strategier for skole, fag og kompetencer v/Martin Ingemann, vicerektor ved Fredericia Gymnasium:

Digitaliseringens første bølger har gennem længere tid været hverdag på gymnasierne. Vi har lavet digitale strategier og øvet os I didaktisk at inddrage de digitale redskaber i vores arbejde med elevernes faglige læring. Nu er næste digitale bølge på vej og dermed også behovet for at formulere en ny strategi. Her er det måske på sin plads at træde et skridt tilbage og overveje om det længere nok at spørge, hvordan fagene kan bruge det digitale didaktisk. Måske er vi også nødt til i højere grad at revurdere, hvad det er fagene skal lære eleverne i en stadig mere digital verden. Oplægget vil give et bud på et par vigtige omdrejningspunkter for skolernes udvikling af en ny digital strategi.

Kl. 09.45- 10.45: Fremtidens elevkompetencer og nye læringskoncepter

v/ Helle Rootzèn, professor i læringsteknologi og digitalisering og leder af LearnT, DTU

Hvilke kompetencer kommer eleverne (ikke) med og hvad kan vi lære af dem? Hvordan ser fremtidens læringsteknologi ud og hvad karakteriserer kommende nye student driven læringskoncepter?

Kl.11.00-11.45: Hvordan vil disruption påvirke vores skoler, og hvad kommer det til at kræve af os som ledere? v/ Tune Hein, ledelsesrådgiver:

Hvorfor er disruption en nødvendig dagsorden for uddannelsesinstitutioner? Hvordan vil disruption ændre det samfund vi uddanner til og agerer i? Hvilke forandringsledelsesudfordringer vil dette bringe med sig? 

Kl. 11.45-12.30: Frokost

12.30-13.00: Rundvisning i Nyborg Gymnasiums Makerspace og intro til efterårets Hour of Code arrangement v/ Jacob Munter, pædagogisk faglig koordinator.

13.10-15.00: Udsyn og indsigt i digitaliseret læring. Præsentationer og dialog!

Eftermiddagens oplægsholdere præsenterer talks på 40 min., der vil svare på og konkretisere spørgsmålet: Hvordan understøtter vi bedst elevernes læring i et gennemdigitaliseret samfund?
De samme præsentationer afvikles i to runder med kaffepause fra 13.50-14.10.

Formativ evaluering og portefølje i Office 365 v/ Peter Olsen, Tornbjerg Gymnasium og Marie-Louise Bach, Nyborg Gymnasium

Med gymnasiereformen er der blevet sat ekstra fokus på brugen af formativ evaluering i den daglige undervisning. Men hvordan kan de værktøjer, som er indbygget i Office 365, bidrage til at den enkelte elev gennem formativ evaluering, bliver mere bevidst om sin egen læring? Vi kigger nærmere på, hvordan Klassenotesbogen kan bruges som porteføljeredskab samt hvilke muligheder bl.a. Forms giver for feedback og formativ evaluering.

Kodning, wearable technology og Internet of things v/ Valeria Borsotti, Learning Unit, IT-Universitetet

Coding activities involving soft circuits and e-textiles are a good way to engage a wider variety of students in computer programming with a creative, hands-on approach. Students can build simple wearable items by mixing crafts (sewing, knitting, weaving), electronics and code, while learning about circuit design and the Internet of Things. Valeria Borsotti will present some lessons learned from organizing the first one-day wearable workshop for high school students at the IT-University of Copenhagen (ITU).

Billedkunstforløb i Nyborg gymnasiums Makerspace v/Louise Langaa Munter, Nyborg Gymnasium og Martin Liliendahl Hansen, Computer ClubHouse, Odense

Denne præsentation tager udgangspunkt i et samarbejde mellem billedkunstfaget og Nyborg Gymnasiums Makerspace -erfaringer og fremtidige perspektiver. Vi præsenterer et konkret undervisningsforløb, hvor digitale og mere traditionelle arbejdsmetoder spiller sammen og viser eksempler på elevernes proces og færdige produkter.

Digitale læremidler – fra e-bøger til suggestive learning v/ Søren Peter Sørensen, Systime

Fra de trykte bøger og kopikompendier via eBøger til didaktiserede undervisningsmaterialer i skyen: fx iBøger, iBibliotek, data, big data, "suggestive learning". Når elever arbejder via browseren, genereres store mænger data, der ikke bliver på elevens egen maskine. Hvad kan de data bruges til? Kan de bruges til at fremme læring? Hvordan?"

Virtual og augmented reality i undervisningen v/ pædagogisk konsulent Cita Nørgaard, SDU

SDU arbejder med en bevidst prioritering af mange nye undervisnings- og læringsformer herunder AR/VR. Senest har vi koblet programmeringsundervisning og direkte afprøvning i undervisningsudviklingen med forskningen i, hvordan moderne IT-understøttelse i undervisningen påvirker læringen. Et stort projekt omkring AR er netop under gennemførelse. Appen til Microsoft Hololens er udviklet af studerende på Software Engineering og Lærings- og Oplevelsesteknologi. Appen bidrager med helt nye dimensioner for Medicinstuderende så de i anatomi nu oplever den rumlige placering af CT scanninger direkte i kroppen. Systemet gøres nu også tilgængeligt i IT-serviceområdet, hvor studerende kan fortsætte aktiviteterne fra timerne i deres eget tempo. Næste udvikling vil naturligt være apps med collaborative learning inde det virtuelle rum.

Robotter og kunstig intelligens v/ Rasmus Kragh Wendelbo, lektor Svendborg Gymnasium

Kunstig intelligens spås at ændre fundamentalt på den måde vi bruger teknologi og dermed vores arbejds- og privatliv. Er det teknologisk overoptimisme, skal vi forberede eleverne på at deltage i ændringerne eller acceptere at andre laver teknologierne til os? Hvor meget tid skal eleverne bruge på tidløs grundlæggende viden og generelle kompetencer, og hvor meget på at være anvendelsesorienterede og aktuelle? Robotter kan løse stadig mere komplekse opgaver givet kunstig intelligens. Robotter er et godt sted at arbejde med elevernes teknologi-forståelse, fordi man hurtigt får et taktilt respons. Vi skal se på om og hvordan kunstig intelligens og robotter kan introduceres i undervisningen.

 15.10-16.00: Afsluttende fælles oplæg: Digital dannelse – kritisk begrebsafklaring og operationalisering i læringsrummet. Ved Nina Bonderup Dohn, lektor, lektor, ph.d., institut for kommunikation og design, SDU. 

Giver det i det hele taget mening at tale om digital dannelse og hvad skal læreren kunne for at initiere elevens dannelsesproces? Hvordan kan dette understøttes fra skolens side? Hvilken rolle kan teamsamarbejde og vidensdeling mellem lærerne spille?

 

 

 

Tema 2: Ny teknologi: Valg og sammenhæng

Den 26.10 kl. 13.00-16, Sct. Knuds Gymnasium

MÅL OG INDHOLD:

 • Kvalificere skolernes valg af ny teknologi
 • Skabe sammenhæng mellem ledelse, lærere og elevers brug af platforme. 
 • Viden om:
  • Tendenser inden for teknologiernes løbende forandringer.  
  • Den seneste udvikling inden for læringsplatforme med særlig henblik på brugerinddragelse
  • Case historier fra andre skoler: Sådan kommunikerer vi og samarbejder på vores læringsplatform. 

 

  

Tema 3: Ledelsen – kulturbærende forandringsagenter

Internat 11.-12. 1. 2018, Park Hotel Middelfart

MÅL OG INDHOLD:

 • Fælles oplæg:
  • Om at udvikle og navigere en digital strategi i en foranderlig tidsalder. Skolen som en troværdig partner på de sociale medier. v/ Benjamin Elberth, DigitalTaktik
  • Digital ledelse og udvikling af mindsets. Hvordan får man forandret kulturen på skolen i retning af et eksponentielt mindset hos lærere og elever?  Hvordan får vi overblik over lærernes kompetencer og opkvalificerer dem løbende?  v/ ved rektor Lars Blume, Odder Gymnasium
 • Facilitering af skolernes strategiarbejde. Der vil være indlagte skrivepauser for den enkelte skole med mulighed for sparring.

 

 

Afslutning, konsolidering og perspektivering af skolernes strategier

Den 17/4 kl. 9.00-13.00

MÅL OG INDHOLD:

 • Præsentation og formidling af de færdige strategier kombineret med sparring på dem. Inspiration fra de øvrige skolers arbejde. 
 • Den fremtidige konsolidering af indsatsområderne
 • Viden om kritiske faktorer i forhold til den fremtidige operationalisering af strategierne

                               

 
dato for event

Dato og tid

Fra: 26. september 2017 kl. 09.00

Til: 17. april 2018 kl. 16.00

lokation for event

Lokation

Nyborg Gymnasium, Skolebakken 13

mailadresse tilmelding

Tilmelding

Tilmelding til mail@itcfyn.dk senest den 22.august