it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Behandlingsregler og sikkerhed


Nedenfor er retningslinjer, der relaterer sig til behandlingsregler og behandlingssikkerhed. Endvidere et notat om sletning (opbevaring og kassation). Endelig kan skolen her finde IT-Center Fyns ”Sikkerhedsinstruks” og SLA for ”Overvågning, sikkerhed og logning”, idet IT-Center Fyn, via den indgåede samarbejdsaftale med skolen, varetager mange af de opgaver inden for behandlingssikkerhed. Der kan også findes et PowerPoint om risikovurdering, og et om sletning.

Retningslinje om god databehandlingsskik
Retningslinje for behandlingsgrundlag
Notat om sletning (opbevaring og kassation)
Notat vedr. brugerprofiler i fælles AD (fælles tenant)
Retningslinje for behandlingssikkerhed
Retningslinje om risikovurdering
Skabelon til konsekvensanalyse – DPIA
IT-Center Fyns Sikkerhedsinstruks 
IT-Center Fyns SLA for ”Overvågning, sikkerhed og logning”
Powerpoint om risikovurdering
Powerpoint om sletning.

Ovenstående dokumenter åbner i et nyt faneblad i din Internet-browser.
Alle partnerskolers ansatte har adgang til dokumenterne med deres login.
Brugernavn: Den ansattes primære e-mail-adresse på skolen (fx Outlook eller Gmail).
Adgangskode: Den ansattes adgangskode til skolens netværk.