it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Brud på persondatasikkerheden


Nedenfor er en retningslinje for brud på brud på persondatasikkerheden. I retningslinjen findes en beskrivelse af den interne liste, som I skal have på skolen over brud på persondatasikkerheden. Endvidere ligger en beskrivelse af det tekniske beredskab hos IT-Center Fyn samt et link til Datatilsynets hjemmeside, hvor evt. brud på persondatasikkerheden skal indrapporteres. Endeligt kan der findes et notat indeholdende en procedurebeskrivelse ved brud på persondatasikkerheden.

Retningslinje for brud på persondatasikkerheden
Teknisk beredskab hos IT-Center Fyn ved brud på persondatasikkerheden
Link til Datatilsynets portal for indberetning af brud på persondatasikkerheden
Notat procedurebeskrivelse ved brud på persondatasikkerheden. 

 

Ovenstående dokumenter åbner i et nyt faneblad i din Internet-browser.
Alle partnerskolers ansatte har adgang til dokumenterne med deres login.
Brugernavn: Den ansattes primære e-mail-adresse på skolen (fx Outlook eller Gmail).
Adgangskode: Den ansattes adgangskode til skolens netværk.