it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Brud på persondatasikkerheden


Nedenfor er en retningslinje for brud på brud på persondatasikkerheden. I retningslinjen findes en beskrivelse af den interne liste, som I skal have på skolen over brud på persondatasikkerheden. Endvidere ligger en beskrivelse af det tekniske beredskab hos IT-Center Fyn samt et link til Datatilsynets hjemmeside, hvor evt. brud på persondatasikkerheden skal indrapporteres.

Retningslinje for brud på persondatasikkerheden
Teknisk beredskab hos IT-Center Fyn ved brud på persondatasikkerheden
Link til Datatilsynets portal for indberetning af brud på persondatasikkerheden

Ovenstående dokumenter åbner i et nyt faneblad i din Internet-browser.
Alle partnerskolers ansatte har adgang til dokumenterne med deres login.
Brugernavn: Den ansattes primære e-mail-adresse på skolen (fx Outlook eller Gmail)
Adgangskode: Den ansattes adgangskode til skolens netværk / UNI-login-adgangskode