it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Databehandleraftaler


Nedenfor er relevant materiale om databehandleraftaler. Der er en retningslinje for ansvarsfordelingen mellem den dataansvarlige (skolen) og en databehandler. Der ligger forskellige skabeloner; en til indgåelse af en databehandleraftale, en skabelon til indgåelse af en underdatabehandleraftale og en til indgåelse af aftale om delt dataansvar. Endvidere er der lagt en tjekliste ind til brug for gennemgang af en databehandleraftale fra en databehandler, såfremt skolen selv vil gennemgå en aftale inden underskrift. Der er lagt et notat om retningslinjer for brug af apps. Endelig er lagt en oversigt over de databehandleraftaler fra databehandlere, som vi har gennemgået hos IT-Center Fyn.

Retningslinje om ansvarsfordeling mellem dataansvarlige og databehandlere

Skabelon databehandleraftale - fra Danske Gymnasier

Skabelon underdatabehandleraftale - fra IT-Center Fyn

Skabelon fælles dataansvar - fra Datatilsynet

Tjekliste til gennemgang af databehandleraftaler - (under klargøring)

Oversigt over godkendte databehandleraftaler

Notat om delt dataansvar, Moderniseringsstyrelsen og STIL

Notat retningslinjer for kontroller af apps før ibrugtagning


Ovenstående links åbner et dokument i et nyt faneblad i din Internet-browser.
Alle partnerskolers ansatte har adgang til dokumenterne med deres login til skolens netværk.
Hvis du benytter en standard arbejdscomputer, som skolen har udleveret til dig, bør du have adgang til dokumenterne uden en ekstra login.