it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Overførsel til tredjelande


Nedenfor er en retningslinje for overførsel til tredjelande. Endvidere findes links til EU Kommissionens hjemmeside, hvor standardkontrakter for overførsel til tredjelande ligger samt en oversigt over sikre tredjelande. Endelig findes et link til US Privat Shield, hvor amerikanske virksomheder, der er tilmeldt ordningen kan fremfindes.  

Retningslinje for overførsel til tredjelande
EU Kommissionens standardskabelon for overførsel til databehandler i tredjeland
EU Kommissionens standardskabelon for overførsel til dataansvarlig i tredjeland
Oversigt over sikre tredjelande Datatilsynets vejledning s. 6 og 7
Virksomheder tilmeldt Privat Shield, USA

Ovenstående dokumenter åbner i et nyt faneblad i din Internet-browser.
Alle partnerskolers ansatte har adgang til dokumenterne med deres login.
Brugernavn: Den ansattes primære e-mail-adresse på skolen (fx Outlook eller Gmail)
Adgangskode: Den ansattes adgangskode til skolens netværk / UNI-login-adgangskode