it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Samtykke


Nedenfor er et notat vedr. indhentelse af samtykke – hvornår det er nødvendigt og hvem, der kan afgive et gyldigt samtykke. Endvidere to skabeloner til brug for indhentelse af samtykker.  

Notat vedr. samtykke i relation til elever og forældre/værger eller andre pårørende (notatet beskriver i hvilke situationer, det er nødvendigt at indhente et samtykke)
Samtykkeskabelon – brug af billeder
Samtykkeskabelon – elever/værger el. pårørende (opbevaring af pårørende oplysninger og videregivelse af oplysninger om elever)

Ovenstående dokumenter åbner i et nyt faneblad i din Internet-browser.
Alle partnerskolers ansatte har adgang til dokumenterne med deres login.
Brugernavn: Den ansattes primære e-mail-adresse på skolen (fx Outlook eller Gmail)
Adgangskode: Den ansattes adgangskode til skolens netværk / UNI-login-adgangskode