it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Notat vedr. juridiske og tekniske konsekvenser ved at anvende et åbent trådløst netværk

Opdateret den 17. juni 2016

Baggrund og konklusion


Forretningsudvalget har bedt IT-Center Fyn undersøge de juridiske og tekniske konsekvenser ved at tilbyde lærere og elever/studerende/kursister et åbent trådløst netværk på IT-Center Fyns partnerskoler. 

Undersøgelsen førte frem til, at opsætning af åbne trådløse net på partnerskolerne er utilrådeligt.

 


Begrundelse


Rent juridisk vil det først og fremmest være problematisk for partnerskolerne som dataansvarlige at leve op til de lovgivningsmæssige krav, som de er underlagt, jævnfør Persondataloven. Kravene er teknologineutrale, og derfor ens for trådløse såvel som kablede forbindelser. Navnlig kravet om, at partnerskolerne skal sikre, at oplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab, volder problemer. Dette skyldes, at eleverne som udgangspunkt vil være identitetsløse på det trådløse netværk. Derudover vil enhver, der opholder sig i nærheden af skolen få fri adgang til netværket. Det er særligt problematisk på de skoler, hvor eleverne har adgang til interne drev, webservere og printere.

Fordi eleverne ikke kan identificeres på netværket, vil det heller ikke være muligt at logge trafikken på dette. IT-Center Fyn vil således ikke kunne være behjælpelig i tilfælde af eksamenssnyd eller teknisk kriminalitet. I forhold til digital eksamen vil det derfor være umuligt at se, hvilke elever der har tilgået hvilke sider, såvel som det vil være umuligt at afskære alle eller specifikke elever fra at tilgå udvalgte sider.

Det vil i eksamenssituationer heller ikke være muligt, at afholde eleverne fra at tilgå specifikke sider, fordi dette kræver brugeridentifikation. Det vil ej heller være muligt at prioritere eksaminanderne i forhold til andre under eksamen, da båndbreddestyring kun vil være mulig på basis af devices og ikke brugere.

Derudover til et åbent netværk muliggøre ”man in the middle”-angreb, hvilket vil gøre det muligt at ”sniffe” blandt andet SSL (sikker) information og læse ikke-krypterede oplysninger og anvende den viden til at gøre ondt.

Rent forretningsmæssigt vil et åbent netværk medføre, at den trådløse brugeroplevelse vil forringes, da der vil være flere klienter på netværket. Det øgede antal klienter vil endvidere bevirke, at institutionernes IP-Scopes skal udvides, hvilket vil være uforholdsmæssigt dyrt. IP-scopes afgør, hvor mange IP-adresser, der er tilgængelige, og derfor også, hvor mange brugere, der kan være på netværket. Et åbent netværk vil langt hurtigere, end et lukket, nå sine begrænsninger, hvorfor en udvidelse af scopet vil være nødvendig.

Alle tanker om Lync/VoIP vil blive besværliggjort, da IT-Center Fyn mangler identificerede brugere at prioritere efter. Og endelig vil de mange ressourcer, der er lagt i at styre brugernes identitet (ISE) være spildt.

JOH/marts 2015