it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Meebook (tilkøb)


FOKUS PÅ LÆRING & videndeling

 

Meebook er en læringsplatform, der gør det let for lærere at planlægge, afvikle, videndele og evaluere undervisningsforløb. Meebook sigter mod at forsimple de digitale arbejdsgange i forbindelse med den daglige undervisning således, at man ved hjælp af et overskueligt og dedikeret system med lethed kan få et visuelt digitalt overblik over sine undervisningsforløb og ud fra disse samarbejde med sine kollegaer samt styrke elevernes arbejde med synlige læringsmål.

 

Meebook tager udgangspunkt i underviserens og elevens dagligdag og bygger på et pædagogisk fundament.

 

Se mere på www.meebook.dk

IT-Center Fyn har en prisaftale med Meebook. Kontakt vedr. prisaftale: Monja Hansen på tlf.: 51383246 eller mail moha@itcfyn.dk. 

 

Kontakt til yderligere information og bestilling: Søren Adolf hos Meebook direkte på tlf.: 33 11 07 80/26 24 75 72 eller mail sa@versiona.dk.

 

Husk at gøre opmærksom på, at I er partnerskole hos IT-Center Fyn

IT-Center Fyn timer, der bruges i forbindelse med installering af eller fejlfinding i programmet afregnes på timebasis.