it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Elektronisk sags- og dokumenthåndtering: IMS Arkiv


Servicens navn

Elektronisk sags- og dokumenthåndtering: IMS Arkiv

Beskrivelse og målsætning

Formålet med servicen er at tilbyde skolerne et EDSH-system til håndtering af dokumenter og sagsstyring fra oprettelse, sikker afsendelse til arkivering og sletning. Systemet har rettighedsstyring med log, så det overholder retningslinjerne i EU's persondataforordning.

IMS Arkiv-installationen hos IT-Center Fyn afvikles på servere, som er en integreret del af vores system. Det betyder, at der er en sikker og automatisk integration af brugerdata fra skolens studieadministrative system.
Serverne ligger bag IT-Center Fyns firewall, de er beskyttet med antivirus-software, og de overvåges af IT-Center Fyns centrale Servicedesk.

Interessenter og ansvarsfordeling

IMS er ansvarlig for installation og vedligeholdelse af IMS Arkiv-software på de servere, som driftes hos IT-Center Fyn.

Partnerskolen er ansvarlig for uddannelse af medarbejdere i brugen af IMS Arkiv.
Partnerskolen udpeger en IMS Arkiv-ansvarlig, som er skolens administrator på systemet.
Partnerskolen er ansvarlig for, at brugernes stamdata er angivet korrekt i det studieadministrative system. Disse data bruges til oprettelse af brugerkonti i IMS Arkiv.

IT-Center Fyn er ansvarlig for driften af de servere, som hoster IMS Arkiv-installationer, og for installationen af IMS Arkiv-software på skolens computer.
Der udføres daglig backup af serverne. Backup'en gemmes i 21 dage.
 

Aftaleforhold og forudsætninger

Partnerskolen betaler IMS for software-licenser og det tilhørende supportabonnement.

Partnerskolen betaler IT-Center Fyn for driften af de servere, som bruges af IMS Arkiv.

Support

IMS hjælper brugerne med alt vedrørende brugen af og fejlfinding på IMS Arkiv.

Skolens lokale tekniker eller Servicedesk hjælper, hvis der er problemer med brugerkonti og login.

Servicedesk hjælper, hvis der er problemer med de servere, som hoster IMS Arkiv-installationen.

Kommunikation

Vedr. IMS Arkiv: Partnerskolen kontakter IMS

Brugerkonti og serverdrift: Kontakt skolens lokale IT-tekniker eller IT-Center Fyns centrale Servicedesk

Se også dette diagram: Kommunikation vedrørende support
 

Procedurer

IT-Center Fyn har en samarbejds- og prisaftale inkl. supportabonnement med IMS for alle partnerskoler.
Installation, hosting og support i forbindelse med IMS Arkiv-serveren er et tilkøb.
Det er vigtigt at kontakte IT-Center Fyn først, inden man går i gang og f.eks. indhenter tilbud hos IMS.

Referencer

IMS Arkiv: http://imsoft.dk/ims-losninger/ims-arkiv

Revisionsspor

Service Level Agreement for "Elektronisk sags- og dokumenthåndtering: IMS Arkiv" er ændret 27. november 2017