it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Service Level Agreement for Support af Googles Cloud-tjenester


Servicens navn

Support af Googles Cloud-tjenester

Beskrivelse og målsætning

Formålet med servicen er at yde support til skoler, som har valgt at benytte Googles Cloud-tjenester som læringsplatform.

IT-Center Fyn samarbejder med en ekstern leverandør, Wizkids A/S, som kan tilbyde en tilrettet udgave af Googles Cloud-tjenester.

Driftsfællesskabet brugerhåndteringssystem, UMS, har en række tilkøbsmoduler, som bl.a. kan synkronisere og vedligeholde medarbejdere/elever/kursister i Googles Cloud-tjenester via datatræk fra det studieadministrative system. UMS-modulerne har deres egne Service Level Agreements - se links til disse under punktet "Referencer"

 

Interessenter og ansvarsfordeling

Partnerskolen indkøber udvidelsesprodukter, og laver supportaftaler med leverandørerne af produkterne.

Skolen udpeger en eller flere medarbejdere til at være administratorer i Google.

 

Aftaleforhold og forudsætninger

Alle partnerskolens medarbejdere og skolens IT-tekniker bør inddrages mest muligt, når læringsplatformen i Google skal etableres og indarbejdes.

Skolens administratorer hos Google er ansvarlige for al manuel vedligeholdelse af Googles læringsplatform og indmelding af supportsager til eksterne leverandører og til Google. Skolens lokale IT-tekniker skal inddrages i dette arbejde.

IT-Center Fyn er ansvarlig for oprettelse og vedligeholdelse af netværkspegepinde (DNS) til Googles tjenester.

 

Support

Partnerskolens lokale IT-tekniker kan inddrages og hjælpe med bygning af Googles læringsplatform. IT-teknikeren yder support i forbindelse med brugen af Googles tjenester.

Den Centrale IT-support vedligeholder netværkspegepinde (DNS) til Googles tjenester.

 

Kommunikation

Skolen kontakter eksterne leverandører og laver aftaler. Skolen eller skolens lokale tekniker opretter supportsager hos eksterne leverandører.

Kontakt skolens lokale IT-tekniker eller IT-Center Fyns centrale Servicedesk

Se også dette diagram: Kommunikation vedrørende support

 

Procedurer

Supportsager vedr. Googles applikationer indmeldes af skolens Google-administrator eller skolens lokale IT-tekniker til Google eller til ekstern leverandør.

Supportsager vedr. netværkspegepinde indmeldes til IT-Center Fyns centrale Servicedesk.

 

Referencer

IT Center Fyns anbefalinger vedr. LMS-organisering,

IT Center Fyns Youtube-kanal med videovejledninger.

SLA for UMS-moduler til Google:
Learning Management System: Automatisk håndtering Google Suite
Overførsel af skemabrikker til Google-kalender

Wizkids Google-løsninger

 

Revisionsspor

Service Level Agreement for "Support af Googles Cloud-tjenester" er ændret 18. december 2018