it-centerfyn logo

Henter indhold ...

VPN-forbindelse - Hjemmearbejdsplads


Servicens navn

VPN-forbindelse - Hjemmearbejdsplads

Beskrivelse og målsætning

Formålet med servicen er at give partnerskolerne mulighed for at få adgang til tjenester på driftsfællesskabets interne netværk, som der ellers ikke er adgang til fra eksterne netværk, f.eks. hjemmefra.

Der er adgang til de fleste tjenester fra eksterne netværk uden VPN-forbindelse, men nogle få tjenester kræver, at computeren befinder sig på det interne netværk. VPN-forbindelsen sørger for, at en computer på et eksternt netværk får en netværksadresse på det interne netværk og kan tilgå tjenester på dette.

VPN-forbindelser har en høj grad af sikkerhed. Al netværkstrafik er sikret og krypteret i en VPN-tunnel.

Partnerskolerne benytter primært VPN-forbindelser for adgang til:

  • Filer på skolens administrations netværksfællesdrev
  • Funktioner i studieadministrative systemer
  • Funktioner i skolens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem
  • Skolens tekniske installationer, f.eks. varmestyringssystem, låsesystem, kameraer eller tyverialarm


Der er 2 løsninger ved tilkøb af VPN-forbindelser:

  1. Individuel VPN-forbindelse indkøbt til navngivet medarbejder
  2. VPN-forbindelser indkøbt til alle medarbejdere på skolen

Interessenter og ansvarsfordeling

IT-Center Fyn er ansvarlig for opsætning, dimensionering, opgradering og overvågning af VPN-netværksudstyr.

Skolens medarbejdere installerer en VPN-klient via hjemmeside og vejledning (se punktet "Referencer" i dette SLA).
 

Aftaleforhold og forudsætninger

Partnerskoler, som har indkøbt individuelle VPN-forbindelser til medarbejderne, skal afmelde forbindelsen hos Servicedesk. Faktureringen af forbindelsen ophører ikke automatisk, når medarbejderens ansættelse på skolen ophører.

Partnerskolens VPN-brugere skal anvende forbindelserne med omtanke; f.eks. lukke for forbindelsen, når den ikke anvendes, og ikke udlåne en computer med en åben VPN-forbindelse.

Support

VPN-netværksudstyr overvåges inden for almindelig arbejdstid. Fejlretning starter umiddelbart efter, at en eventuel fejl er konstateret.

Partnerskolen henvender sig til skolens lokale IT-tekniker eller IT-Center Fyns centrale Servicedesk med fejl eller spørgsmål.

Kommunikation

Kontakt IT-Center Fyns centrale Servicedesk

Se også dette diagram: Kommunikation vedrørende support
 

Procedurer

Partnerskolen kontakter den central Servicedesk ved ændringer af VPN-aftalen; tilføjelse/fjernelse af VPN-forbindelse eller indkøb af VPN-forbindelser til alle medarbejdere på skolen.

Referencer

Installation af VPN-klient: https://anyvpn.itcfyn.dk

Vejledning til opsætning og brug af VPN-klient: http://www.itcfyn.dk/faq/vejledninger

Revisionsspor

Service Level Agreement for "VPN-forbindelse - Hjemmearbejdsplads" er ændret 12. december 2017