it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Systemfrysningsperiode


IT-Center Fyn har en del planlagte opdateringer på servere, netværk, server-applikationer m.v.

Disse opgaver er nødvendige for at sikre en stabil drift, og de vil foregå så vidt muligt i weekenden, så det berør så få personer som muligt.

Såfremt der er lokale forhold, der skal tages hensyn til, skal dette meddeles IT-Center Fyn mindst to dage før.

Der kan forekomme ekstra systemarbejde, som, under driftsinformationer, vil blive udmeldt særskilt.

 

Systemfrysningsperiode

Systemfrysningsperioder i 2018/19 er: 

Uge 21-26 (21. maj - 29. juni 2018)

Uge 33-35 (13. august – 31. august 2018)

Uge 49-51 (3. - 21. december 2018)

Uge 2-3 (7. - 18. Januar 2019) 

I systemfrysningsperioden vil systemer, som IT-Center Fyn har driftansvaret for, ikke blive udsat for opgraderinger eller nogen form for ændringer, som kan have risiko for at påvirke driften. Nye systemer, som IT-Center Fyn skønner, kan påvirke den daglige drift, vil ligeledes ikke blive implementeret. 
Udvalgte systemer, som kun berør en enkelt skole, eller ikke kan have indflydelse på den daglige drift i den pågældende periode, vil være mulige at opgradere eller lignende. Det vil i så fald ske i tæt samarbejde med den eller de berørte skoler.
Systemer, som anvendes af alle, f.eks. UMS, Active Directory, Wireless, firewall, MS-SQL databasesystemer, print samt Exchange server, er centrale systemer, som alle er omfattet af systemfrysningen.  

I systemfrysningsperioden udfører den lokale tekniker på skolen stadig, som normalt, opgaver, som er relaterede til brugersupport.

I systemfrysningsperioderne holder vi ikke fælles personalemøder i IT-Center Fyn. 

Såfremt det helt ekstraordinært vil være nødvendigt at servicere netværket eller et centralt system inden for systemfrysningsperioden vil dette blive udmeldt særskilt i god tid og udført efter kl. 16.00