it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Implementering af Office 365 som læringsplatform

itcfyn.dk, 15. august 2017

På baggrund af erfaringer med didaktisering og implementering af O365 som læringsplatform, er målet med denne artikel at sammenfatte og diskutere, hvad vi vurderer som de væsentligste forudsætninger for en vellykket implementering. For at gøre drøftelserne så praksisnære som muligt anvender vi som case Svendborg Gymnasium, der allerede i 2012 indledte arbejdet med O365 som læringsplatform.  Indledningsvist skitserer vi derfor kort skolens ønsker og baggrund for at vælge O365 samt indkredser de udfordringer, der viste sig undervejs i den første fase. På baggrund af denne rejsebeskrivelse, fremlægger vi skolens behov for og beslutninger om kompetenceudvikling samt de didaktiske design bag de it-didaktiske kompetenceudviklingsforløb, som skolens lærere gennemførte. I tredje del præsenteres undervisernes vurderinger af Klassenotesbogen og evaluering af kompetenceudviklingsindsatsen.  Afslutningsvist sammenfatter vi vores erfaringer med implementeringsprocessen ud fra følgende kategorier: Ledelse og strategi, medejerskab & nye lærerroller og differentieret kompetenceudvikling.

Læs hele artiklen her