it-centerfyn logo

Henter indhold ...

IT-pædagogiske tilbud for STX-HF&VUC 17-18

itcfyn.dk, 22. juni 2017

Fælles udviklingsprojekt: Digital Transformation af undervisningen: Didaktik og dannelse

Målgruppe: Repræsentanter for ledelsen samt udvalgte koordinatorer/it-ressourcepersoner

Se kursusbeskrivelse.

 

IT-Didaktisk kursusrække: Tid til IT.

Målgruppe: Den store mellemgruppe af undervisere, der gerne vil i gang med at bruge mere it i undervisningen og som efterspørger tid, støtte fra erfarne instruktører og konkrete eksempler.

Kurset afvikles på Mulernes Legatskole, Odense d. 13.9, d. 24.10 og d. 30. 11. Bemærk, at der stadig er ledige pladser.

Se kursusbeskrivelse

 

Inspirationseftermiddag: IT-pædagogisk update i et dannelsesperspektiv

Dato: 26.9 kl. 12-16. Målgruppe: Alle undervisere

Indhold: Diverse oplæg med præsentationer af, både nuværende og fremtidige, digitalt baserede læringsformer. Afsluttende oplæg v/Nina Bonderup Dohn: Status på digital dannelse, og hvordan det kan bruges produktivt i undervisningen.

Se invitation

 

Netværksmøder.

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside med praktisk information og program for møderne.

  • Googlenetværksmøde: d. 28.9
  • Ledernetværksmøde: d. 26.10
  • Faglig it-vejledernetværksmøde: d.2.11

 

Særligt tilbud i forbindelse med implementering af reformen:

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at skolernes faggrupper, teams, ledelsesgrupper, udviklingsgrupper m.m. har mulighed for, i samarbejde med os, at tilrettelægge og gennemføre specifikke opkvalificeringsforløb i forhold til reformen:

  • Formativ evaluering
  • Portefølje
  • Grundlæggende digitale kompetencer
  • Sparring om hvordan skolen kan udvikle workflows, der på sigt kan reducere tidsforbrug. Fx oprettelse af eksemplariske læringsforløb, med mulighed for efterfølgende individuel tilpasning.

 

Kontakt os meget gerne, hvis I er interesserede i oplæg, workshops, pædagogiske dage eller lignende. Alle vores kursuskoncepter, fx: Flipped Learning, Didaktisering af Office 365 kan tilpasses skolens aktuelle behov.

 

Med venlig hilsen

Anne Mette Lundstrøm / IT-Pædagogisk Konsulent
anlu@itcfyn.dk / 2423 2347