it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Update 1/16-17. Pædagogisk it for STX-HF&VUC

itcfyn.dk, 22. september 2016

Update 1/16-17 august

 

I denne update kan du læse om efterårets arrangementer og de nye kommunikationsformer i netværket

 

Efterårets arrangementer:

 

Som udmeldt før ferien sker der følgende i efteråret:

 

 

 • Virtuelle faggruppemøder. Som noget nyt tilbyder vi i år online møder/webinarer for de enkelte faggrupper, hvor der vil være oplæg fra gruppens koordinator og diskussion om det fælles emne for efterårets arbejde Digital dannelse i fagene

 

 • Den 01.09.2016 kl. 14.00-15: Naturvidenskabelige fag v. Rasmus K. Wendelbo, Svendborg Gymnasium.
 • Den 15.09.2016 kl. 14.00-15.00: Samfundsfag/historie v. Marie-Louise Bach, Nyborg Gymnasium
 • Den 21.09.2016 kl. 14.00-15.00: Dansk/sprog v. Finn Roholt, Tornbjerg Gymnasium
 • Den 22.09.2016 kl. 14.00-15.00: Matematik v. Sidsel Nonnemann, Midtfyns Gymnasium

 

Deltagerne i de enkelte faggrupper vil få direkte besked om det konkrete indhold og hvordan det afvikles virtuelt, men vi håber at du har reserveret datoen for mødet i din faggruppe.

 

 • Efterårets faglig it-vejledernetværksmøde den 6. oktober kl. 11-15. Temaet er digital dannelse i fagene, som vi går i dybden med blandt andet på baggrund af de forudgående webinarer. Der vil også være andre indslag:

-          Din skoles LMS. Hvad er den seneste udvikling inden for O365 og GAFE?

-          Nyt fra koordinatorerne. Opdatering på det it-pædagogiske område inden for dine fag.

 

Det endelige program for den 6.8 med tilmeldingsprocedure udsendes primo september.

 

NB: Du kan sagtens deltage i møderne selv om du ikke har en funktion som faglig it-vejleder

 

Fra Atea og Kompas videresender vi denne invitation til iPad inspirationsdage den 21-22 september.

 

Kommunikation i netværket

Vi har tidligere kommunikeret i Yammer, som vi dog har besluttet at nedlægge til fordel for flg. kommunikationskanaler:

 • Updates via mail. Med jævne mellemrum kontakter vi jer med info om arrangementer, opsamlinger fra de sociale medier m.m
 • Facebook. Vi vil gerne opfordre jer til at besøge og like vores facebookside så du løbende kan se it-pædagogiske indlæg fra koordinatorerne.
 • Hjemmeside: På vores hjemmeside itcfyn.dk kan du bl.a. læse om kurser og arrangementer og under vidensdeling kan du læse blogs om fx didaktisering af Office 365, flipped learning og generelle it-pædagogiske indlæg, der uddyber de kortere fb-opslag.

 

NB: De enkelte faggrupper beslutter sammen med deres respektive koordinator om de vil anvende yderligere kommunikationsfora, fx en fælles OneNote for gruppen.

 

Ganske kort om netværket:

Målgruppe: Undervisere med ansvar for/ interesse i brugen af pædagogisk it på partnerfællesskabets STX-HF&VUCskoler.

Formål: At inspirere til og videndele om digitalisering af undervisning og læring samt tilbyde løbende opkvalificering bl.a. via vores to årlige netværksmøder og virtuelle faggruppemøder

Opbygning: Der er ansat fire faglige netværkskoordinatorer til at varetage det fagdidaktiske fokus:

 • Matematik: Sidsel Nonnemann, Midtfyns Gymnasium
 • Naturvidenskabelige fag: Rasmus Kragh Wendelbo, Svendborg Gymnasium
 • Historie og samfundsfag: Marie-Louise Bach, Nyborg Gymnasium
 • Dansk og sprog: Finn Roholt, Tornbjerg Gymnasium.

 

Hvis du har forslag til nyt indhold eller nye former for kompetenceudvikling i netværket, hører jeg meget gerne fra dig! Hvis du ønsker at slettes fra denne mailliste skal du bare sende en mail til mig. Du er selvfølgelig også meget velkommen til at videresende denne mail til it-interesserede kolleger J

 

Venlige hilsner og på gensyn, Anne Mette

 

 

Anne Mette Lundstrøm

It-pædagogisk konsulent

www.itcfyn.dk

www.facebook.com/ItCenterFyn

 

Børstenbindervej 6

5230 Odense M

 

Mobil (+45) 24232347

e-mail: anlu@itcfyn.dk

EAN nr.: 5798000559004

CVR nr.: 2954 7734