it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Update vedr. Pædagogisk IT

itcfyn.dk, 16. november 2016

Kære faglige it-vejledere/ressourcepersoner 

Her kommer dette skoleårs tredje update med opsamling fra efterårets netværksmøde, en opfordring til at deltage i Hour of Code, info om hvordan du får preview til Microsoft Classroom samt oversigt over it-pædagogiske arrangementer til foråret.

 

Opsamling fra Efterårets Netværksmøde

Efterårets møde i IT-Center Fyns netværk for pædagogisk it fandt sted d. 6/10 på Odense Katedralskole. I netværkets OneNote findes slides fra oplæggene, bl.a. Microsoft om de seneste nyheder samt Sct. Knuds Gymnasiums arbejde med Digital dannelse. Du kan også se netværkskoordinatorernes oplæg om de mest spændende it-pædagogiske tendenser, programmer, apps mm. inden for deres fag. Se også links til artikler om Virtual reality og kunstig intelligens

 

Hour of Code

En række fynske gymnasier samarbejder i år om Hour of Code og alle IT-Center Fyns partnerskoler er velkomne til at deltage. Samarbejdet er centreret omkring en fælles platform med information om projektet og mulighed for at oprette sin egen skole. Læs mere og tilmeld jer her. Kodning og programmering kan ses i sammenhæng med det overordnede begreb, computational thinking, hvor målet er at sætte elever i stand til at se på en problemstilling på en måde, så en computer kan løse den, som fremhævet bl.a. af Michael Caspersen, Aarhus universitet.  Bliv klogere på computational thinking.

 

Microsoft Classroom

Flere af jer har længe ventet på Microsoft Classroom og I kan nu på vores kursusside for Didaktisering af Office 365 se videoer, der introducerer til funktioner i Classroom. Det forventes at Classroom er klar til brug på skolerne i slutningen af dette skoleår, men IT-Center Fyn stiller det til rådighed for alle faglige it-vejledere/ressourcepersoner i preview nu. Send mig en mail, hvis du er interesseret i det. 

 

Forårets Arrangementer

Vi håber at se jer til nogle af de følgende arrangementer:

  • Google for Education netværksmøde: 17.januar kl. 11.30-14.30. Hvis du som ansat på en Googleskole har input til indhold på møderne, så meld endelig ind, tak! Dagsorden udsendes primo decembe
  • Seminar om O365: 28. februar. På dette seminar vil der om formiddagen være oplæg fra bla. udvalgte partnerskoler og Microsoft. Om eftermiddagen vil der være hands on workshops bl.a. om OneNote og klassenotesbogen som efterspurgt på det netværksmødet i efteråret
  • Møde i læringsnetværket for faglige it-vejledere/ressourcepersoner (STX-HF-VUC): 30. marts kl. 11-15

 

Nyhedsbrev fra IT-Center Fyn

I det seneste nyhedsbrev fra IT-Center Fyn kan I bl.a. lytte til en podcast med Jacob Munter, lektor og pædagogisk faglig koordinator om Nyborg Gymnasiums Makerspace og læse indlæg fra netværkskoordinatorerne om klassenotesbogen, shut down dage og app til klasserumsledelse

Tidligere updates for læringsnetværket kan ses her

Update 1

Update 2

 

Mange hilsner, Anne Mette