it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Update nr. 5/2017 Pædagogisk IT

itcfyn.dk, 23. marts 2017

Kære faglige it-vejledere/ressourcepersoner

I denne update kan du læse om forårets netværksmøde for de faglige it-vejledere om faggruppesamarbejde og formativ evaluering, det netop overståede seminar: Godt i gang med O365 og vores nystartede Googlenetværk. Desuden har Rasmus, netværkskoordinator i de naturvidenskabelige fag, en vigtig opfordring til et samarbejde mellem skolerne om computational thinking (og sæt allerede nu kryds i kalenderen den 6/9 til IT-Center Fyns EdCamp om Educational Thinking)

Det it-pædagogiske læringsnetværk har en fælles OneNote, hvor I kan læse tidligere updates, se dagsordener og opsamlinger fra møder m.m.

 

 • Forårets netværksmøde for faglige it-vejledere/ressourcepersoner. Torsdag den 30. marts kl. 11-15 er I inviterede til netværksmøde, hvor de overordnede temaer er: Faggruppesamarbejde og formativ evaluering. Se dagsordenen her. Vi vil arbejde med temaerne med udgangspunkt i jeres fag og jeres skole LMS-system. Det betyder at vi kommer endnu dybere ned i det didaktiske potentiale i O365 eller Googles Gsuite for Education. Du kan bl.a. lære at lave avancerede tests og quizzer i Forms med forgreninger og feed back samt eksperimentere med nye muligheder for samarbejde i Google.

 • Opsamling på seminar den 28.2: Godt i gang med Office 365. Alle informationer og præsentationer fra seminaret er samlet i denne OneNote: Godt i gang med Office 365. I forbindelse med seminaret blev der oprettet en O365gruppe, hvor du kan stille spørgsmål om og dele erfaringer med Office 365. Hvis du deltog i seminaret, er du automatisk med i denne gruppe. Hvis du har lyst til at deltage i gruppen, så skriv til mig.

  Vær også opmærksomme på IT-Center Fyns Youtubekanal, hvor der ligger mange læringsvideoer om Office 365 samt streamede oplæg fra formiddagens program.

 • Googlenetværket. På netværkets indledende møde i januar blev det tydeligt, at der foregår rigtig meget spændende undervisning rundt omkring på partnerskabets Googleskoler, samt at Gsuite for Education, som Googles læringsplatform har skiftet navn til, rummer mange nye muligheder for samarbejde og læring (se præsentation om det nye Gsuite for Education) Den 18. april kl. 14-15 afholder vi et webinar i Hang Out med opfølgning på centrale emner fra mødet. Skriv til mig, hvis du gerne vil på mailinglisten til dette netværk.

   

 • Opfordring til samarbejde om Computational Thinking. Kom og vær med! Rasmus giver bolden op:


  Hej

  Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at høre hvad I tænker om jeres elevers arbejde med "computational thinking" næste skoleår, det være sig deres refleksioner over brugen af digitale værktøjer, bygge dem eller styre dem gennem kode.

   

  Måske har I planer om at starte et MakerSpace som efter-skole aktivitet, lave en Master Class om robotter, 3D-printe i billedkunst, bygge Lego i AT, kode lidt i NV eller i Hour of Code, efteruddanne kollegerne eller noget helt syvende.

   

  Det kan også være, at I allerede har projekter i gang, som fortsætter. Vi vil frygtelig gerne høre om dem og om jeres planer, så vi kan inspirere hinanden. Skriv på FB eller send en mail til Rasmus, rkw@svendborg-gym.dk           

 

Venlige hilsner, Anne Mette