it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Word i O365 som platform til tværfagligt samarbejde

itcfyn.dk, 7. september 2016

Kultur - og samfundsfagsgruppen på HF (historie B, religion c og samfundsfag c) er et tværfagligt samarbejde, som kræver at de involverede lærere får koordineret deres undervisning således at eleverne har en oplevelse af, at de forskellige fag bidrager til at belyse det valgte emne. En hjælp til denne koordinering kan være en fælles site for underviserne i SharePoint, hvor Office 365 giver mulighed for, at lærere løbende kan koordinere deres undervisning i en dynamisk forløbsplan.

På Nyborg Gymnasium er Sharepoint bygge op på en måde, hvor hvert fag har et site og det er inden for rammerne af dette site at samarbejdet foregår. Sidste år afprøvede et KS-team på Nyborg Gymnasium nogle af de samarbejdsmuligheder, som Office 365 giver mulighed for og i år arbejdes der videre med bl.a. den digitale vidensdeling inde for rammerne af Office 365. Billedet et uddrag fra en fælles forløbsplan til emnet Tyrkiet - en del af Europa? KS-koordinatoren arbejder ligeledes på at få implementeret OneNote klassenotesbøger i undervisningen samt i forbindelse med træningen af  synopsis-eksamen. 

Marie-Louise Bach, netværkskoordinator for samfundsfag – historie, Nyborg Gymnasium