it-centerfyn logo

Henter indhold ...

Computational thinking i matematik

Skrevet af: , 5. februar 2018

Computational thinking i matematik

Matematikelever bliver udsat for det igen og igen. Find systemet. Beskriv det. Gælder det flere steder i matematikken? Kan vi opstille en metode til at løse lignende problemer? For nyligt arbejdede mine 1g’ere med eksponentiel vækst. En af opgaverne var, at eleverne skulle bruge et regneark til at undersøge følgende: ”Forestil dig en samling af bakterier i en lille skål, en bakteriekoloni. Hver gang der er gået 1 minut deler bakterierne sig i to, dvs. der bliver dobbelt så mange. Til at starte med er der 37 bakterier i skålen, efter 1 minut 74 bakterier osv.” Eleverne skal bruge regnearket i GeoGebra, men undervejs spørger en elev: Jeg kan godt se systemet, men hvorfor kan vi ikke bare bruge ”autoudfyld”, ligesom i Excel? Og så viser hun mig følgende:

Ved at bruge autoudfyld-funktionen i Excel har vi overladt ”tænkningen” til computeren og ikke selv beskrevet systemet. Det betyder at Excel laver lineær udvikling på tallene og ikke eksponentiel, som opgaven med bakterierne beskriver. Eleven mangler den såkaldte ”Computational Thinking” (CT), her kort citeret fra et gratis kursus fra Google:

  • Decomposition:Breaking down data, processes, or problems into smaller, manageable parts
  • Pattern Recognition:Observing patterns, trends, and regularities in data
  • Abstraction:Identifying the general principles that generate these patterns
  • Algorithm Design:Developing the step by step instructions for solving this and similar problems

Ved at vælge det rigtige CAS-værktøj, her GeoGebra, bliver eleven tvunget igennem CT. Helt konkret kan eleven lave en lille ”algoritme” ved fornuftig brug af GeoGebra:

 

                   

 

CT går ud på at eleverne tænker selv, og bruger computeren som et middel til at producere algoritmer. Eleverne skal ikke nøjes med at anvende algoritmer der er lavet af andre.

  • Computational Thinking